ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ!

Laotian Gospel Skit | “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍາລັງເຄາະປະຕູ” | Welcome the Return of the Lord 23:56
Lao Gospel Song | "ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໂອບອ້ອມກອດຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ" 4:10

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ