ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພງສັນລະເສີນຄຣິສຕະຈັກ

​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ​ໃໝ່​ສຸດ

Jlsg
003 Yearning for God ເພງສັນລະເສີນຄຣິສຕະຈັກ
Jlsg
002 Life's Testimony ເພງສັນລະເສີນຄຣິສຕະຈັກ
Jlsg
001 Thanks and Praise to Almighty God ເພງສັນລະເສີນຄຣິສຕະຈັກ
Jlsg
011 Christ's Kingdom Is Realized Among Man ເພງສັນລະເສີນຄຣິສຕະຈັກ
Jlsg
225 God Saved Me ເພງສັນລະເສີນຄຣິສຕະຈັກ
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
911 God is the Sole Sovereign of Man's Fate ​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
906 The Life of Man is Entirely Under God's Sovereignty ​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
879 God Made Heaven, Earth and All Things for Man ​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
348 God Becomes Flesh to Save Mankind ​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
220 How to Search for God's Footprints (Choir Version) ​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
142 God Treats Man as His Dearest One ​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ
136 How Important God's Love for Man Is ​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

​ອາ​ລະ​ບໍ້າ​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ

​ເພງ​​ໃໝ່​ຂອງອານາຈັກ

​​ແທຣັກ​​ເພງສັນລະເສີນ