​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

​ປຶ້ມ

 • ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

  ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

  ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ສ້າ​ງສັບພະ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ມະນຸດ​ທັງ​ໝົດ. ຄຳ​ກ່າວ​ເຫຼົ່ານີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້ຄວາມ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ກ່າວ​ໂດຍ​ພຣ​ະ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ກັບ​ມະນຸດ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​​ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ, ຊີ້​ນຳພວກ​ເຂົາ,​ ພິພາກສາພວກ​ເຂົາ​ ​ແລະ ​ກ່າວກັບພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ໃຈຈິງ ​ແລະ ພ້ອມນີ້ກໍເປັນຄໍາກ່າວທຳ​ອິດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນຮູ້​ຈັກ​ຮ່ອງຮອຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ສະຖານ​ທີ່​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ປ​ະ​ທັບ​ຢູ່, ນິ​ໄສ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ ​ແລະ ​ເປັນ, ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຄວາມ​ຫ່ວງ​​ໃຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມີຕໍ່​​ມະນຸດ. ສາມາດເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າຄຳ​ກ່າວ​ທຳ​ອິດ​ເຫຼົ່ານີ້​ແມ່ນຄໍາກ່າວ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ມະນຸດ​ຈາກ​ສະຫວັນທີ​ສາມ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ສ້າງ​ສັບພະ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ ​ແລະ ເປັນຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ພຣ​ະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຊ້​ຕົວ​ຕົນ​ໂດຍ​ເນື້ອ​ແທ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ປະກົດຕົວ ​ແລະ ສະ​ແດງ​ເຖິງຈິດ​ໃຈແທ້ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມີຕໍ່ມະນຸດ​ຜ່ານ​ພຣະທໍາ.

  ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
 • ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸຸກສຸດທ້າຍ (ສະບັບຄັດເລືອກ)

  ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸຸກສຸດທ້າຍ (ສະບັບຄັດເລືອກ)

  ພຣະ​ເຈົ້າ​​​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດ​ແຫ່ງ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ, ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ພຣະທໍາ​ເພື່ອ​ພິພາກສາ ​ແລະ ຊຳລະ​ລ້າງ​ມະນຸດ ​ແລະ ນຳພາ​ພວກ​ເຂົາ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ຍຸກ​ໃໝ່—ຍຸກ​ແຫ່ງ​ອານາ​ຈັກ. ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພາຍ​ໃຕ້​ການຄອບ​ຄອງ​ຂອງ​ພຣະຄຣິດຈະ​ສາມາດ​ຊື່ນ​ຊົມ​ຄວາມ​ຈິງຢ່າງເຕັມທີ່, ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ທີ່ປະເສີດ, ດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ຢູ່ພາຍ​ໃນ​ແສງ​ສະຫວ່າງ ​ແລະ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາ​ມຈິງ, ວິທີທາງ ​ແລະ ຊີວິດ.

  ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
 • ໜັງສືມ້ວນໄດ້ມາຍອອກໂດຍພຣະເມສານ້ອຍ

  ໜັງສືມ້ວນໄດ້ມາຍອອກໂດຍພຣະເມສານ້ອຍ

  ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ນັ້ນກໍຄືພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ສະແດງພຣະທໍາ ແລະ ປະຈັກພະຍານວ່າ ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໄດ້ສະເດັດກັບມາເທິງກ້ອນເມກສີຂາວແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນພາລະກິດການລົງໂທດໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອພິພາກສາ, ຊໍາລະລ້າງຈິດໃຈຜູ້ຄົນໃຫ້ບໍລິສຸດ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນ. ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນພຣະເມສານ້ອຍທີ່ໄດ້ທໍານວາຍໂດຍປື້ມແຫ່ງພຣະນິມິດວ່າ ພຣະອົງເປັນຜູ້ມາຍໜັງສືມ້ວນ ແລະ ແກະຕາປະທັບທັງເຈັດ.

  ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
 • ການພິພາກສາເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ

  ການພິພາກສາເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ

  ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ນັ້ນກໍຄືພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ສະແດງພຣະທໍາເພື່ອພິພາກສາ, ຊໍາລະລ້າງຈິດໃຈຜູ້ຄົນໃຫ້ບໍລິສຸດ ແລະ ຊ່ວຍຜູ້ຄົນໃຫ້ລອດພົ້ນ. ພຣະອົງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກະທໍາພາລະກິດການພິພາກສາໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ປາກົດຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມຊອບທໍາ, ຄວາມສະຫງ່າລາສີ, ຄວາມໂກດຮ້າຍ ແລະ ການຕິສອນ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງພຣະອົງຕໍ່ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງ! ນີ້ເປັນການສໍາເລັດຕາມຂໍ້ພຣະທໍາ “1 ເປໂຕ 4:17” ທີ່ກ່າວວ່າ: “ເຖິງເວລາທີ່ການພິພາກສາຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃນວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ .”

  ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
 • ຍອດພຣະທໍາ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດ​ແຫ່ງອານາຈັກ(ສະບັບຄັດເລືອກ)

  ຍອດພຣະທໍາ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດ​ແຫ່ງອານາຈັກ (ສະບັບຄັດເລືອກ)

  ​ບົດ​ຄັດ​ເລືອກ​ຈາກ​ພຣະທໍາ​ເດີມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ລວມມີ​ຢູ່​ໃນ​ປຶ້ມ​ນີ້ ​ແລະ ​ເປັນ​ພະຍານ​​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ທີ່​ຫວັງ ​ແລະ ​ອະ​ທິຖານເພື່ອ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ​ ​ແລະ ການ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເປັນຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດພົ້ນຢູ່​ເທິງກຸ່ມ​ເມກ​ຂາວ​ເມື່ອ​ດົນ​ນານ​ມາ​ແລ້ວ, ​ແລະ ​ເປັນ​ພະຍານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປະກົດ​ຕົວ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໃນ​ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ສິ່ງນີ້ໄດ້​ນຳພາ​ມະນຸດ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ​ແລະ ພຣະ​ເຍຊູ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ດຽວ​ກັນ. ພຣະ​ອົງ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເມ​ສານ້ອຍ​ທີ່​ມີ​ການ​ທຳນາຍ​ໄວ້​ໃນ​ປຶ້ມພຣະນິມິດ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເປີດມ້ວນ​ໜັງສື ​ແລະ ຕາ​ປ​ະ​ທັບ​ທັງ​ເຈັດ.

  ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ແບ່ງ​ປັນ
​ດາວ​ໂຫຼດ