ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.
 多少个搜索结果

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ!

เพลงคริสเตียนใหม่ | “ພຣະຄຣິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ນຳມາຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ” | ບົດເພງພາສາອັງກິດ 3:31
เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ” 3:32
เพลงคริสเตียน | “ເພງແຫ່ງຄວາມຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ” | ຂອບພຣະຄຸນ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ 3:03
เพลงคริสเตียนนมัสการ | ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງພຣະທຳເປັນສ່ວນໃຫຍ່ 4:48
เพลงคริสเตียน | “ ໂອ ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ກະລຸນາລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ” 5:06
Lao Christian Song | "ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ" 4:48
Lao Christian Song | "ສຸກໃຈທີ່ໄດ້ເປັນຄົນສັດຊື່" 4:52
Lao Christian Song | "ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນ" 4:21

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ