ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.
 多少个搜索结果

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ!

Lao Christian Choir Song| “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” | ຈຸດເດັ່ນ 4 ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ 0:29
Lao Christian Choir Song| “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” | ຈຸດເດັ່ນ3 ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຫຼັງຈາກໄພພິບັດ" 0:42
Lao Christian Choir Song | “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” | ຈຸດເດັ່ນ 5:ຄວາມຫວັງແຫ່ງພັນປີໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງໃນທີ່ສຸດ 0:54
Lao Christian Choir Song | “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” | ຈຸດເດັ່ນ 2:ການສະເຫຼີມສະຫຼອງການມາເຖິງຂອງພຣະເຈົ້າ 0:30
Lao Christian Choir Song| “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ”  | ຈຸດເດັ່ນ 1: ການສະຫຼອງແຫ່ງອານາຈັກ 0:30
Lao Christian Choir Song | “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” 16:31
เพลงประสานเสียงคริสเตียน | “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” | ເບິ່ງຕົວຢາງ: ການເຕັ້ນລໍາແທັບ 0:45
เพลงประสานเสียงคริสเตียน | “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” | ເບິ່ງຕົວຢາງທັງໝົດ 1:30

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ