ຄຳພະຍານກ່ຽວກັບປະສົບການໃນຊີວິດ

ເພີ່ມເຕີມ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນການຍອມຮັບຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ

ໃນປີ 2008, ຂ້ອຍໄດ້ວາງຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້ອຍໄວ້ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພ້ອມກັບແມ່ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍກໍເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຢູ່ຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນ. ຕໍ່ມ…

ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຄວາມອິດສາ

ໃນຕອນຕົ້ນປີ 2021, ຂ້ອຍຮັບໃຊ້ເປັນນັກເທດສະໜາ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບອ້າຍແມັດທິວເພື່ອຄວບຄຸມດູແລວຽກຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ຂ້ອຍຫາກໍເລີ່ມຕົ້ນໃນໜ້າທີ່ນັ້ນ ແລະ ມີຫຼາຍຢ…

ຂ້ອຍເກືອບຢືນຢູ່ຂ້າງຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ

ໃນເດືອນສິງຫາຂອງປີ 2021, ຂ້ອຍໄດ້ຍອມຮັບພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ສາມເດືອນຕໍ່ມາ, ທັງມາຈໍຣີ ແລະ ຂ້ອຍຖືກເລືອກເປັນຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກ…

ຄວາມເຈັບປວດຂອງການເວົ້າຕົວະ

ໃນເດືອນຕຸລາ 2019, ຂ້ອຍຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ໃນການເຕົ້າໂຮມ, ຂ້ອຍເຫັນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງສາມາດໂອ້ລົມເຖິງປະສົບການ ແລະ ຄວາ…

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຄໍາພະຍານຜ່ານການລົງໂທດ

ເພີ່ມເຕີມ

ຄວາມເຊື່ອຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນຜ່ານການທົດລອງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ

ໂດຍ ຊູຊາງ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ຂອງຂ້ອຍເລີ່ມມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບໃນປີ 1993 ແລະ ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ຄອບຄົວທັງໝົດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວກໍ…

ຄວາມລຳບາກໃນຄຸກ

ໂດຍ ສຽວຟານ, ຈີນ ມື້ໜຶ່ງ ຍ້ອນກັບໄປໃນເດືອນພຶດສະພາຂອງປີ 2004, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງບາງຄົນ ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ…

ການທໍລະມານທີ່ໂຫດຮ້າຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້ອຍເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ໂດຍ ຈ້າວລຸ່ຍ, ຈີນ ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງປີ 2009, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດ້ປະຕິບັດການລົນນະລົງຄັ້ງໃຫຍ່ເພື່ອຈັບກຸ່ມສະມາຊິກເປົ້າໝາຍໃນຄຣິດຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸ…

ການທໍລະມານໃນຫ້ອງສອບສວນ

ໂດຍ ສຽວມິນ, ຈີນ ໃນປີ 2012 ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ຂ້ອຍໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍພັກກອມມູນິດຈີນ. ຈົນຮອດຕອນແລງຂອງວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຂ້ອຍໄດ້ກັບເມືອເຮືອນ ແລະ ຕ…

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຄຳພະຍານກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າ

ເພີ່ມເຕີມ

ວິທີການທີ່ຂ້ອຍຜ່ານຜ່າການແຊກແຊງຂອງພໍ່ຂ້ອຍ

ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021, ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນອິນເຕີເນັດ. ໂດຍການອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພ…

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ

ໂດຍ ກຸຍເຊັນ, ປະເທດຈີນ ມື້ໜຶ່ງ, ນ້ອງສາວຂອງຂ້ານ້ອຍໂທຫາຂ້ານ້ອຍເພື່ອບອກວ່ານາງກັບມາແຕ່ພາກເໜືອ ແລະ ນາງມີບາງສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະບອກຂ້ານ້ອຍ. ນາງຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຂົ້…

ການສົນໃຈເລື່ອງເລົ່າລືເກືອບເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພາດຄວາມລອດພົ້ນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າ

ໂດຍ ສຽວຫຼິງ, ຮົງກົງ ໝາຍເຫດຈາກຜູ້ກວດແກ້: ພຣະເຢຊູເຈົ້າຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ: “ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບເຂົາວ່າ ເຮົາເປັນຫົນທາງ, ຄວາມຈິງ ແລະ ຊີວິດ” (ໂຢຮັນ 14:6). ພຣະເຈົ້…

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ນຳພາຂ້ານ້ອຍເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງການໄດ້ຮັບການຊຳລະລ້າງ

ໂດຍ ກັງກີຢາງ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຂ້າພະເຈົ້າມາປະເທດສິງກາໂປດ້ວຍຕົວເອງໃນປີ 2007 ເພື່ອພະຍາຍາມຫາລ້ຽງຊີບ. ສິງກະໂປນັ້ນຮ້ອນຕະຫຼອດປີແທ້ໆ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ…

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ