ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ຄຳພະຍານກ່ຽວກັບປະສົບການໃນຊີວິດ

ເພີ່ມເຕີມ

ໃນທີ່ສຸດ ຂ້ອຍກໍ່ເຫັນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໂຕເອງ

ໂດຍ ເສີນຊິ່ນເຫວີຍ, ອິຕາລີ ໜ້າທີ່ຂອງຂ້ອຍໃນຄຣິດຕະຈັກໃນປີ 2018 ແມ່ນການແປເອກະສານ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເອື້ອຍຈາງ ແລະ ເອື້ອຍຫຼິວ. ພວກເຮົາເຂົ້າກັນໄດ້ດີຫຼາຍ. ໃນລ…

ຈະລາຍງານ ຫຼື ບໍ່ລາຍງານ

ໂດຍ ຢາງຢີ່, ຈີນ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ, “ພວກເຈົ້າຄວນສະແຫວງຫາການຖືກ ຍອມຮັບໂດຍພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ ຊາຕາກໍາຂອງພວກເຈົ້າ. ນັ້ນໝາຍຄວ…

ການກັບຄືນສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ໂດຍ ເຊີນກວງ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ: “ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມຫັນປ່ຽນຈາກນິໄສທຸດຈະລິດ ບໍ່ສາມາ…

ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍການໂອ້ອວດ

ໂດຍ ນົ່ວຢູ, ສະເປນ ສອງສາມປີກ່ອນ, ຂ້ອຍກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ລ້ຽງດູກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງບາງຄົນທີ່ມີອາຍຸຄ້າຍຄືກັນ. ພວກເຂົາກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ. ພວກເຂົາ…

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຄຳພະຍານກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າ

ເພີ່ມເຕີມ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ

ໂດຍ ກຸຍເຊັນ, ປະເທດຈີນ ມື້ໜຶ່ງ, ນ້ອງສາວຂອງຂ້ານ້ອຍໂທຫາຂ້ານ້ອຍເພື່ອບອກວ່ານາງກັບມາແຕ່ພາກເໜືອ ແລະ ນາງມີບາງສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະບອກຂ້ານ້ອຍ. ນາງຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຂົ້…

ການສົນໃຈເລື່ອງເລົ່າລືເກືອບເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພາດຄວາມລອດພົ້ນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄຳຂີ້ຕົວະທຸກປະເພດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຄົ້ນຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ? ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມນີ້ໃນປະສົບການຂອງ ເອື້ອຍສຽວຫຼິງ, ເມື່ອນາງຖືກລໍ້ລວງໂດຍຄຳຂີ້ຕົວະໃນອິນເຕີເນັດ ແລະ ເກືອບສູນເສຍຄວາມລອດພົ້ນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ນຳພາຂ້ານ້ອຍເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງການໄດ້ຮັບການຊຳລະລ້າງ

ໂດຍ ກັງກີຢາງ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຂ້າພະເຈົ້າມາປະເທດສິງກາໂປດ້ວຍຕົວເອງໃນປີ 2007 ເພື່ອພະຍາຍາມຫາລ້ຽງຊີບ. ສິງກະໂປນັ້ນຮ້ອນຕະຫຼອດປີແທ້ໆ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ…

ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ພົບເສັ້ນທາງ ສູ່ອານາຈັກສະຫວັນ

ໂດຍ ເໝີງອ໋າຍ, ໄຕ້ຫວັນ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ: “ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາສູ່ໂລກມະນຸດ, ພຣະອົງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສິ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພ…

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ