ວິດີໂອຫຼ້າສຸດ

ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ

ເພີ່ມເຕີມ
  • ສາມຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ
  • ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ
  • ການເປີດໂປງແນວຄິດທາງສາສະໜາ
  • ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ

ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ | "ເລື່ອງຈິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ" | ຄັດຕອນ 23

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູຢູ່ໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ຈະປາດສະຈາກຄວາມຮູ້ສຶກໃດໆ, ພຣະອົງຍັງ ປອບໃຈພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, ສະໜອງໃຫ້ພວກເຂົາ, ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ ແລະ ສ…

ຊຸດວິດີໂອເພງປະສານສຽງ

ເພີ່ມເຕີມ
  • ຕົວຢ່າງຮູບເງົາ
  • ຜົນງານເພງປະສານສຽງ
  • ໄຮໄລ້

เพลงประสานเสียงคริสเตียน | “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” | ເບິ່ງຕົວຢາງ: ການເຕັ້ນລໍາແທັບ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ: ເບິ່ງວິດີໂອຂອງຄຣິສຕຽນເພີ່ມເຕີມ:เพลงประสานเสียงคริสเตียน | “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” |…