​ປຶ້ມ

 • ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

  ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

  ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ສ້າ​ງສັບພະ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ມະນຸດ​ທັງ​ໝົດ. ຄຳ​ກ່າວ​ເຫຼົ່ານີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້ຄວາມ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ກ່າວ​ໂດຍ​ພຣ​ະ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ກັບ​ມະນຸດ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​​ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ, ຊີ້​ນຳພວກ​ເຂົາ,​ ພິພາກສາພວກ​ເຂົາ​ ​ແລະ ​ກ່າວກັບພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ໃຈຈິງ ​ແລະ ພ້ອມນີ້ກໍເປັນຄໍາກ່າວທຳ​ອິດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນຮູ້​ຈັກ​ຮ່ອງຮອຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ສະຖານ​ທີ່​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ປ​ະ​ທັບ​ຢູ່, ນິ​ໄສ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ ​ແລະ ​ເປັນ, ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຄວາມ​ຫ່ວງ​​ໃຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມີຕໍ່​​ມະນຸດ. ສາມາດເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າຄຳ​ກ່າວ​ທຳ​ອິດ​ເຫຼົ່ານີ້​ແມ່ນຄໍາກ່າວ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ມະນຸດ​ຈາກ​ສະຫວັນທີ​ສາມ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ສ້າງ​ສັບພະ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ ​ແລະ ເປັນຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ພຣ​ະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຊ້​ຕົວ​ຕົນ​ໂດຍ​ເນື້ອ​ແທ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ປະກົດຕົວ ​ແລະ ສະ​ແດງ​ເຖິງຈິດ​ໃຈແທ້ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມີຕໍ່ມະນຸດ​ຜ່ານ​ພຣະທໍາ.
 • ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸຸກສຸດທ້າຍ (ສະບັບຄັດເລືອກ)

  ການພິພາກສາ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ

  ບົດຄັດຕອນທີ່ຢູ່ໃນໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພຣະທຳທີ່ກ່າວອອກໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດສຳລັບພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງນໍາມາຈາກ ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ. ບົດຄັດຕອນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ທຸກໆຄົນຜູ້ສະແຫວງຫາ ແລະ ຄົ້ນຫາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ຕ້ອງການຮັບເອົາຢ່າງຮີບດ່ວນ, ບົດຄັດຕອນເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຄັດເລືອກມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ປາຖະໜາຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນທີ່ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກ່າວຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກຕາມທີ່ຖືກທຳນາຍໄວ້ໃນໜັງສືພຣະນິມິດ. ພຣະທຳໃນປັດຈຸບັນເຫຼົ່ານີ້ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຄຳພະຍານທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ພ້ອມທັງເປັນຄຳພະຍານທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ຂໍ້ແທ້ຈິງທີ່ວ່າ ພຣະຄຣິດເປັນຫົນທາງ, ຄວາມຈິງ ແລະ ຊີວິດ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ທຸກຄົນທີ່ລໍຖ້າການມາເຖິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ລໍຄອຍການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສາມາດອ່ານໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້.
 • ຍອດພຣະທຳ ຈາກພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

  ຍອດພຣະທຳ ຈາກພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

  ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີເນື້ອຫາທີ່ຄັດມາຈາກຍອດພຣະທຳທີ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ໃນໜັງສືພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ. ຍອດພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍຄວາມຈິງໂດຍກົງ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ, ມາເຂົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປັນ. ພວກມັນເປັນແນວທາງສຳລັບທຸກຄົນທີ່ຄອງຖ້າການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອທີ່ຈະສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງ. ພວກມັນສາມາດນຳເຈົ້າໄປພົບທາງເຂົ້າສູ່ອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນໄດ້.
 • ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ

  ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີເນື່ອຫາທີ່ຄັດເລືອກມາຈາກໜັງສືພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ. ເພື່ອວ່າຄົນທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ການສະໜອງປະຈຳວັນສຳລັບຊີວິດຈາກພຣະທຳຂອງພຣະອົງ, ຍອດພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງຄົນ, ຢູ່ໃນນີ້ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນພິເສດເພື່ອຄວາມຍິນດີຂອງຄົນ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັກຄວາຈິງເຂົ້າໃຈມັນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ຍອດພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຈິງ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກມັນແມ່ນຄະຕິພົດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີພຣະທຳໃດທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນຫຼາຍກວ່ານີ້. ຖ້າເຈົ້າສາມາດຮັບເອົາຂໍ້ໜຶ່ງຂອງພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ລະວັນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ນີ້ກໍເປັນໂຊກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົ້າ.
 • ຍອດພຣະທໍາ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດ​ແຫ່ງອານາຈັກ(ສະບັບຄັດເລືອກ)

  ບົດເລືອກເຟັ້ນແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

  ບົດຄັດເລືອກຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນປະກອບຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຫວັງ ແລະ ອະທິຖານເພື່ອການປາກົດຕົວ ແລະ ການກັບມາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຢູ່ເທິງກຸ່ມເມກຂາວເມື່ອດົນນານມາແລ້ວ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ນຳພາມະນຸດໄປສູ່ການຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ພຣະເຍຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ. ພຣະອົງແມ່ນພຣະເມສານ້ອຍທີ່ມີການທຳນາຍໄວ້ໃນປຶ້ມພຣະນິມິດຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດມ້ວນໜັງສື ແລະ ຕາປະທັບທັງເຈັດ.
 • ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນນໍ້າສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

  ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນນໍ້າສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

  ບົດຄວາມທີ່ຮຽບຮຽງໃນໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຄືຄວາມຈິງແຫ່ງນິມິດກ່ຽວກັບສາມຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊື່ຂອງພຣະອົງ, ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ວິທີການແຍກແຍະລະຫວ່າງຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫົນທາງທີ່ຜິດ, ເພື່ອຖືກອ່ານ ແລະ ຖືກປະກອບດ້ວຍຄົນທີ່ຫາກໍ່ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍູກສູດທ້າຍ ແລະ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາອາດຈະວາງພື້ນຖານບົນຄວາມຈິງແຫ່ງນິມິດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
 • ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າເບິ່ງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ

  ໜັງສືສະບັບນີ້ແມ່ນໜັງສືສະສົມຄວາມຈິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ພ້ອມກັບສາມຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນ. ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນການປາກົດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຜ່ານພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ພ້ອມກັບການມາຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງ “ການພິພາກສາ ເລີ່ມທີ່ເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ” ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງນໍາພາມະນຸດຫັນກັບໄປຫາບັນລັງຂອງ ພຣະເຈົ້າ.
 • ຄຳພະຍານແຫ່ງປະສົບການ ຕໍ່ໜ້າທີ່ນັ່ງແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ

  ການພິພາກສາຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂາວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ! ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ນັ້ນກໍ່ຄື ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ໄດ້ກ່າວຄວາມຈິງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການພິພາກສາ ແລະ ການຊໍາລະລ້າງມະນຸດຊາດ. ຜ່ານການເປີດເຜີຍ ແລະ ການພິພາກສາຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄົນທີ່ພຣະອົງເລືອກໄດ້ຮູ້ເຖິງຂໍ້ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມລອດພົ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ-ອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາເທື່ອລະໜ້ອຍ. ປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພະຍານວ່າພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທີ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດປະຕິບັດຄືພາລະກິດແຫ່ງການຊໍາລະລ້າງ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.