ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ!

เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ | "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ" 3:41
เพลงคริสเตียน | “ຊ່າງມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຄຣິສຕະຈັກ” | ການເຕັ້ນລໍາຂອງເດັກ (ເພງສັນລະເສີນແອສປະໂຍນ) 3:48
Lao Christian Song | “ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ” 5:40
Lao Christian Song | “ຄວາມສຸກໃນດິນແດນການາອານທີ່ສົມບູນ” 5:30
Lao Christian Song l “ສັນລະເສີນຊີວິດໃໝ່ທີ່ຢູ່ໃນອານາຈັກ” 5:00
Lao Gospel Song l “ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງທ່າມກາງມະນຸດ” 3:20
Lao Christian Song l “ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ” 4:11
Lao Gospel Song | “ເພງຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ” 3:30
Lao Christian Song | "ເພງຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ" 3:57

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ