ຮູບເງົາຂອງຊາວຄຣິດ | ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກຄວາມເຈັບປວດ (ໄຮໄລ້)

22 ເດືອນກັນຍາ 2023

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີການທົນທຸກໃນຊີວິດຂອງມະນຸດ? ຫຼາຍຄົນດິ້ນຮົນກັບສິ່ງນີ້ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍພົບຄຳຕອບຈັກເທື່ອ. ເຫວີນຢາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວຜະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດການໄດ້ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ, ຊີມລົດຊາດການປ່ຽນແປງໃນຄວາມສຳພັນຂອງມະນຸດຢ່າງສົມບູນ. ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາພົບເຫັນຮາກຂອງການທົນທຸກໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ເລີ່ມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການປະຖິ້ມຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບັນລຸຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ. ບົດຄັດຫຍໍ້ທີ່ອັດສະຈັນນີ້ “ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກຄວາມເຈັບປວດ” ຈາກຮູບເງົາຊາວຄຣິດ ເຮືອນຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃສ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເຫັນຄຳຕອບ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ