ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 71

ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງຂອງເຮົາເປັນທີ່ປະຈັກຕໍ່ພວກເຈົ້າແລ້ວ, ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄຕ່ຕອງພຣະທຳຂອງເຮົາດ້ວຍຫົວໃຈ ແລະ ວິນຍານທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດຄືກັບພຣະທຳຂອງເຮົາເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ? ສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ? ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ໂຈມຕີຖືກສ່ວນສຳຄັນຂອງພວກເຈົ້າບໍ? ຊັກຊ້າຢ່າງເປັນປະຈຳ, ລັງເລເປັນປະຈຳ, ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງປະພຶດແບບນີ້? ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນບໍ? ເຮົາໄດ້ກ່າວຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ ພຣະທຳຂອງເຮົາຄວນໄດ້ຮັບການໄຕ່ຕອງຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ມີຄົນໃດທ່າມກາງພວກເຈົ້າທີ່ເປັນລູກທີ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ອ່ອນນ້ອມບໍ? ເຮົາໄດ້ກ່າວຢ່າງເປົ່າປະໂຫຍດບໍ? ບໍ່ມີຜົນເລີຍບໍ? ສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃນເຈົ້ານັ້ນ ມີຫຼາຍສໍ່າທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ? ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຖືກລົງໂທດຕັກເຕືອນເປັນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ, ເຈົ້າກໍເລີ່ມເສເພ ແລະ ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມ. ຖ້າເຮົາບໍ່ລະບຸວິທີປະຕິບັດ ຫຼື ວິທີເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນ, ເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າເຈົ້າບໍ່ມີແນວຄິດຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ? ເຮົາບອກເຈົ້າ! ຄົນທີ່ທົນທຸກກັບການສູນເສຍແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມນົນ, ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຢ່າງໂງ່ຈ້າ! ຖ້າຄົນໜຶ່ງບໍ່ໃສ່ໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ, ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດ, ແລ້ວພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຢັ່ງເຖິງເຈດຕະນາຂອງເຮົາໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ເຮົາໄດ້. ຄົນປະເພດນີ້ຈະຖືກເຮົາຈັດການ ແລະ ຈະພົບກັບການພິພາກສາຂອງເຮົາ. ການບໍ່ເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດກໍຄືຄວາມໜ້າດ້ານຫຼາຍ ແລະ ຄວາມເຈດຕະນາບໍ່ຮອບຄອບ. ສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງກຽດຊັງຄົນປະເພດນີ້ ແລະ ບໍ່ໃຈເຢັນໆຕໍ່ພວກເຂົາ, ບໍ່ມອບຄວາມເມດຕາໃຫ້ກັບພວກເຂົາເລີຍ ນອກຈາກຄວາມສະຫງ່າຜາເລີຍ ແລະ ການພິພາກສາ; ເບິ່ງວ່າເຈົ້າຍັງກ້າລໍ້ລວງເຮົາຢູ່ ຫຼື ບໍ່. ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ກວດສອບສ່ວນເລິກທີ່ສຸດໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ປະເດັນນີ້ຄວນເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນຕໍ່ທຸກຄົນ; ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈະເຮັດພາລະກິດຂອງພວກເຂົາຕາມສະບາຍໃຈ ໂດຍຫຼອກລວງເຮົາ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງຖືກເຮົາຕີໃຫ້ລົ້ມລົງ. ເຮົາໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ໃຜກໍຕາມຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ, ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດ, ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປັ້ນແຕ່ງທີ່ມີສະຕິປັນຍາໂດຍມືຂອງເຮົາ.

ການພິພາກສາໄດ້ເກີດກັບທຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງເວລານັ້ນ ມັນຈະຊັດເຈນວ່າແມ່ນໃຜທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດລ່ວງໜ້າ ແລະ ໄດ້ເລືອກ ແລະ ແມ່ນໃຜທີ່ຖືກກຳຈັດໂດຍເຮົາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນເທື່ອລະຢ່າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງລີ້ລັບເລີຍ. ທຸກຄົນ, ທຸກເຫດການ ແລະ ທຸກສິ່ງຕັ້ງຢູ່ ແລະ ມີຢູ່ເພື່ອນໍາພຣະທຳຂອງເຮົາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ມີຢູ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະທຳທີ່ກ່າວອອກຈາກປາກຂອງເຮົານັ້ນກາຍເປັນຈິງ. ມືຂອງເຮົາຄວບຄຸມສຸດປາຍຈັກກະວານທັງປວງ. ເຮົາຈະຕີໃຜກໍຕາມທີ່ກ້າບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະທຳຂອງເຮົາ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມການກະທຳຂອງເຮົາ. ສະນັ້ນ ຄົນນັ້ນກໍຈະຈົມລົງສູ່ແດນມໍລະນາ ແລະ ບໍ່ລອດ. ພຣະທຳຂອງເຮົາທຸກຂໍ້ແມ່ນເໝາະສົມ ແລະ ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີມົນທິນໃດໆເລີຍ. ການເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າສາມາດຄ້າຍຄືກັບຂອງເຮົາໄດ້ບໍ? ມັນຍືດຍາວຈົນໜ້າເບື່ອ, ເຈົ້າບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ບໍ່ອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຈົ້າຍັງຄິດວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາບາງສິ່ງ, ເຈົ້າເກືອບໄດ້ຮັບມັນ. ເຮົາບອກເຈົ້າແລ້ວ! ຍິ່ງຄົນພໍໃຈໃນຕົນເອງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພວກເຂົາຍິ່ງຫ່າງໄກຈາກມາດຕະຖານຂອງເຮົາສໍ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ແລະ ພວກເຂົາຫຼອກລວງເຮົາ ແລະ ທຳລາຍນາມຂອງເຮົາຢ່າງໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ! ຊ່າງບໍ່ມີຢາງອາຍ! ເຈົ້າບໍ່ເບິ່ງວຸດທິພາວະຂອງເຈົ້າເອງເລີຍ. ເຈົ້າຊ່າງໂງ່ຈ້າ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລີຍ!

ພຣະທຳຂອງເຮົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນທຸກເວລາ ແລະ ທຸກຂອບເຂດ. ເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ? ເຈົ້າຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ເຮົາຜິດຫວັງບໍ? ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ວິນຍານຂອງເຈົ້າເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມກ້າຫານຂອງເຈົ້າ. ເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ໃຜກໍຕາມທີ່ຮັກເຮົາຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ. ເຮົາກວດສອບສ່ວນເລິກສຸດໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ ເຮົາຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທຸກຄົນ. ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ທຸກສິ່ງຈະຜ່ານການກວດສອບຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະບໍ່ເບິ່ງຂ້າມໃຜກໍຕາມທີ່ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງຈັກເທື່ອ. ພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາ; ພວກເຂົາເປັນກຸ່ມຂອງລູກຊາຍກົກທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໃຫ້ເປັນກະສັດ. ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ, ພວກເຂົາກໍເປັນເປົ້າໝາຍຂອງອຸບາຍຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບຄວາມໂຊກຮ້າຍ ແລະ ມັນຍັງຖືກກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍເຮົາແລ້ວ. ຢ່າກັງວົນເລີຍ. ເຮົາຈະເປີດເຜີຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ເຮົາໄດ້ຈັດກຽມພາລະກິດນີ້ໄວ້ລ່ວງໜ້າເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດພາລະກິດນີ້. ມັນເປັນລະບົບລະບຽບທັງໝົດ, ບໍ່ໄດ້ວຸ້ນວາຍເລີຍ. ເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວວ່າ ແມ່ນໃຜທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ ແມ່ນໃຜທີ່ຖືກກຳຈັດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ໃນລະຫວ່າງເວລາເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຈົ້າຈະເຫັນວ່າມືຂອງເຮົາກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່, ທຸກຄົນຈະເຫັນວ່າ ຄວາມຊອບທຳຂອງເຮົາ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າຜາເຜີຍຂອງເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ໃຜກໍຕາມລ່ວງເກີນ ຫຼື ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ໃຜກໍຕາມທີ່ຝ່າຝືນກໍຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງຮຸນແຮງ.

ເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ຊອກຫາສ່ວນເລິກສຸດໃນຫົວໃຈຂອງທຸກຄົນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ຢ່າເບິ່ງເຮົາຈາກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ. ມະນຸດທີ່ຕາບອດເອີຍ! ເຈົ້າບໍ່ຟັງພຣະທຳທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ພວກເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອເຮົາໂດຍສິ້ນເຊີງ ຜູ້ທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ສົມບູນແບບ. ເຮົາຈະບໍ່ທົນຕໍ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກ້າລໍ້ລວງ ຫຼື ປິດບັງຫຍັງກໍຕາມຈາກເຮົາ.

ເຈົ້າຈື່ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວໄດ້ບໍ? “ການເຫັນເຮົາກໍຄືກັບການເຫັນຄວາມເລິກລັບທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ສືບໆໄປ.” ເຈົ້າໄດ້ໄຕ່ຕອງຄຳເວົ້ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງບໍ? ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າ. ຄວາມເລິກລັບຂອງເຮົາຖືກສຳແດງອອກຕໍ່ພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າບໍ່ເຫັນຄວາມເລິກລັບນັ້ນບໍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງສົນໃຈເຮົາ? ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງນະມັດສະການພຣະເຈົ້າທີ່ເລື່ອນລອຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າຫຼາຍ? ເຮົາ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງອົງດຽວຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດໄດ້ແນວໃດ? ເບິ່ງສິ່ງນີ້ໃຫ້ຊັດເຈນແມະ! ໃຫ້ໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງນັ້ນ! ພຣະທຳທຸກຂໍ້ ແລະ ການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງເຮົາ, ການປະພຶດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸກຢ່າງ, ຮອຍຍິ້ມຂອງເຮົາ, ການກິນຂອງເຮົາ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງເຮົາ, ພຣະເຈົ້າເອງປະຕິບັດທຸກສິ່ງຂອງເຮົາ. ພວກເຈົ້າຕັດສິນເຮົາ; ເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າກ່ອນການມາເຖິງຂອງເຮົາ? ແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງປຽບທຽບເຮົາກັບພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ? ມັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນແນວຄິດຂອງມະນຸດ! ການກະທຳ ແລະ ການປະພຶດຂອງເຮົາບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຈິນຕະນາການຂອງເຈົ້າ ແມ່ນບໍ? ເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ໃຜກໍຕາມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າການກະທຳ ແລະ ການປະພຶດຂອງເຮົາຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່. ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງໜຶ່ງດຽວ. ສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ! ຢ່າຕົກໃນອຸບາຍຂອງເຈົ້າເອງ. ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ສຸດ. ບໍ່ມີມະນຸດແມ່ນແຕ່ເລັກນ້ອຍໃນຕົວເຮົາ ແລະ ທຸກສິ່ງຂອງເຮົາກໍແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງ ທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ປະຈັກຕໍ່ພວກເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງລີ້ລັບ!

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 70

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 73

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ