ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 59

ຈົ່ງສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບທີ່ເຈົ້າປະເຊີນຢູ່ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຄົ້ນຫາ ແລະ ຮັກສາຫົວໃຈທີ່ເຄົາລົບເຮົາໄວ້, ເຮົາຈະປະທານທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າຍັງຂາດຢູ່ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ. ປັດຈຸບັນນີ້ ພຣະຄຣິສຕະຈັກເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ທຸກສິ່ງເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສິ່ງຕ່າງໆຈະບໍ່ຄືເກົ່າອີກຕໍ່ໄປເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຊິມລົດຊາດຂອງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈະມາເຖິງ. ພວກເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງສັບສົນ ຫຼື ປາດສະຈາກຄວາມຮອບຮູ້ອີກຕໍ່ໄປ. ເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງໃນທຸກສິ່ງ? ເຈົ້າເຄີຍປະສົບເລື່ອງນີ້ແທ້ບໍ? ພວກເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽກຮ້ອງຈາກພວກເຈົ້າ, ໄດັ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຈົາພໍໃຈບໍ? ຢ່າຫຼອກລວງເລີຍ! ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່າຄວາມອົດທົນຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພວກເຈົ້າເທື່ອນັ້ນເທື່ອນີ້ ແຕ່ພວກເຈົ້າກໍ່ຍັງບໍສາມາດບອກໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງດີສຳລັບພວກເຈົ້າຢູ່ຊ້ຳໆ, ແລະ ລົ້ມເຫຼວໃນການສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ!

ຄວາມທ່ຽງທຳຂອງເຮົາ, ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງເຮົາ, ການຕັດສິນຂອງເຮົາ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງເຮົາ-ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາມີ ແລະ ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ-ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຊິມລົດຊາດພວກມັນແທ້ບໍ? ເຈົ້າໄຮ້ຄວາມຄິດແທ້ໆ ແລະ ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ແລເຫັນຄວາມປະສົງຂອງເຮົາດ້ວຍ. ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າຊ້ຳໆວ່າງານລ້ຽງສະຫຼອງທີ່ເຮົາຈັດຕຽມນັ້ນຕ້ອງຖືກຊິມໂດຍຕົວພວກເຈົ້າເອງ, ແຕ່ພວກເຈົ້າກໍ່ປະຕິເສດພວກມັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ບໍ່ສາມາດບອກເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ດີໄດ້. ສະພາບແວດລ້ອມໃດໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍຕົວພວກເຈົ້າເອງ? ແລະ ອັນໃດທີ່ຖືກຈັດຕຽມໂດຍມືຂອງເຮົາ? ຢ່າປົກປ້ອງຕົວເອງເລີຍ! ເຮົາເຫັນທຸກສິ່ງຢ່າງຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ ແລະ ພຽງແຕ່ວ່າເຈົ້າບໍ່ໄປຄົ້ນຫາກໍ່ເທົ່ານັ້ນ. ເຮົາເວົ້າຫຍັງໄດ້ອີກແດ່?

ເຮົາຈະເອົາໃຈທຸກຄົນທີ່ແລເຫັນຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານ ຫຼື ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ຄືວ່າ ເຈົ້າສາມາດດຳເນີນການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ, ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ປະຕິບັດສິ່ງນີ້ຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາດ້ວຍ. ມີໃຜໃນພວກເຈົ້າທີ່ສາມາດອຸທິດຕົວຕົນທັງໝົດໃຫ້ແກ່ເຮົາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມອບທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີໃຫ້ແກ່ເຮົາ? ພວກເຈົ້າທັງໝົດເປັນຄົນສອງຈິດສອງໃຈ, ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົ້າວົນໄປວຽນມາ, ຄິດຮອດບ້ານ, ໂລກພາຍນອກ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ. ແມ່ນວ່າທີ່ຈິງແລ້ວຕໍ່ໜ້າເຮົາເຈົ້າກຳລັງປະຕິບັດສິ່ງຕ່າງໆກັບເຮົາ, ແຕ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າຍັງຄິດຮອດເມຍ, ລູກ ແລະ ພໍ່ແມ່ຢູ່ເຮືອນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຊັບສົມບັດຂອງເຈົ້າບໍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງບໍ່ມອບພວກເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງເຮົາ? ເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອໃນຕົວເຮົາພຽງພໍບໍ? ຫຼືເພາະວ່າເຈົ້າຢ້ານວ່າເຮົາຈະເຮັດການຈັດຕຽມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າບໍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງຄິດຮອດບ້ານຢູ່ຕະຫຼອດ? ແລະ ຄິດຮອດຄົນອື່ນໆດ້ວຍ! ເຮົາຄອບຄອງຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າບໍ? ແລະ ເຈົ້າຍັງເວົ້າເຖິງການປ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີອຳນາດໃນຕົວເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄອງການເປັນຢູ່ທັງໝົດຂອງເຈົ້າ-ທັງໝົດນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນການຂີ້ຕົວະຫຼອກລວງ! ມີຈັກຄົນໃນພວກເຈົ້າທີ່ເປັນຂອງພຣະຄຣິສຕະຈັກດ້ວຍສິ້ນສຸດຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້າ? ແລະ ມີໃຜໃນພວກເຈົ້າທີ່ບໍ່ຄິດເຫັນແຕ່ຕົວເອງ,​ ແຕ່ເປັນຂອງອາຈາຈັກຂອງວັນນີ້? ຈົ່ງຄິດຢ່າງຮອບຄອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ພວກເຈົ້າໄດ້ຊຸກເຮົາຈົນເຖິງຂະໜາດນີ້, ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາສາມາດໃຊ້ມືຂອງເຮົາເພື່ອກະຕຸ້ນພວກເຈົ້າເທົ່່ານັ້ນ; ເຮົາຈະບໍ່ຄ່ອຍໆຍົວະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ. ນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ສະຫຼາດ, ແລະ ເຮົາປະຕິບັດຕໍ່ຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າພວກເຈົ້າຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົາແນວໃດ. ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ-ໃຜກ້າຂັດຂວາງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງເຮົາ? ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ກ້າບໍ່ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົາ, ຈາກນີ້ໄປ ມືແຫ່ງຄຳສັ່ງການບໍລິຫານຂອງເຮົາຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ, ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມມີອຳນາດສູງສຸດຂອງເຮົາ. ສິ່ງທີ່ເຮົາປາດຖະໜາບໍ່ແມ່ນຄົນຈຳນວນຫຼາຍ, ແຕ່ແມ່ນຄົນຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ຖືກເລືອກ. ເຮົາຄວນປະຖິ້ມ ແລະ ລົງໂທດບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ຈົ່ງຮັກພັກດີ, ບໍ່ຊື່ສັດ, ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ຄົດບ້ຽວ ແລະ ຫຼອກລວງ. ຢ່າຄິດວ່າເຮົາຈະປ່ຽມດ້ວຍຄວາມເມດຕາອີກຕໍ່ໄປ, ຫຼືທີ່ວ່າ ເຮົາໜ້າຮັກ ແລະ ໃຈດີ; ນີ້ກໍ່ພຽງແຕ່ເຈົ້າເຮັດຕາມໃຈຂອງຕົວເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນ. ເຮົາຮູ້ວ່າຍິ່ງເຮົາຕະຫຼົກກັບເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້່າຍິ່ງເປັນລົບ ແລະ ບໍ່ດິ້ນລົນຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ເຈົ້າກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະສະຫຼະຕົວເອງ. ເມື່ອຄົນນັ້ນຫຍຸ້ງຍາກຂະໜາດນີ້ ເຮົາຄົງເຮັດໄດ້ພຽງກະຕຸ້ນພວກເຂົາ ແລະ ລາກພວກເຂົາໄປນຳຕະຫຼອດເວລາກໍ່ເທົ່ານັ້ນ.​ ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ດັ່ງນີ້! ນັບແຕ່ນີ້ໄປ ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ຕັດສິນ; ເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ປ່ຽມດ້ວຍຄວາມເມດຕາ, ໃຈດີ ແລະ ເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ໜ້າຮັກແຫ່ງຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດອີກຕໍ່ໄປ!

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 58

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 60

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 • ການເປັນຄົນທີ່ແທ້ຈິງໝາຍເຖິງຫຍັງ

  ມັນຄືໜ້າທີ່ຂອງເຮົາຢູ່ສະເໝີທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງມະນຸດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການເອົາຊະນະມະນຸດແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າເມື່ອເຮົາສ້າງໂລກ. ຜູ້ຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຮົາ…

 • ພາລະກິດ ແລະ ທາງເຂົ້າ (1)

  ຕັ້ງແຕ່ຜູ້ຄົນເລີ່ມເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ໄດ້ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຊັດເຈນ. ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນການສັບສົນຢ່າງສິ້ນເຊີງກ່ຽວກັບພາລ…

 • ພຣະເຈົ້າເອງ ທີ່ເປັນເອກະລັກ III

  ສິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ(II) ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາໃນຫົວຂໍ້ “ພຣະເຈົ້າເອງ ທີ່ເປັນເອກະລັກ”. ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາສອງເທື່ອແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,…

 • ເນື່ອງຈາກເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຄວນດຳລົງຊີວິດຢູ່ເພື່ອຄວາມຈິງ

  ບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດທຸກຄົນກໍຄື ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມໄດ້. ປັດໄຈຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນມະນຸດບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບຜົນຕາມມາ ແລະ ອີກຢ່າງກ…