ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 58

ຖ້າເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາ, ເຈົ້າຈະສາມາດພິຈາລະນາພາລະຂອງເຮົາໄດ້ ແລະ ເຈົ້າກໍ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການເປີດເຜີຍໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ແລະ ອິດສະລະພາບ, ເປັນທີ່ພໍໃຈເຮົາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຖືກດຳເນີນການໃນຕົວເຈົ້າ, ນຳເອົາການສັ່ງສອນມາສູ່ໄພ່ພົນທັງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອານາຈັກຂອງເຮົາໝັ້ນຄົງ ແລະ ຖາວອນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ຄືການເຂົ້າໃຈຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາ, ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ເຈົ້າຄວນເຂົ້າສູ່ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ.

ພຣະທຳຂອງເຮົາແມ່ນຢາທີ່ດີທີ່ປິ່ນປົວການເຈັບປ່ວຍທຸກຮູບແບບ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ເຮົາຈະປິ່ນປົວເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າເຫັນການສະຖິດດ້ວຍອຳນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ, ເຫັນການກະທຳຢ່າງມະຫັດສະຈັນຂອງເຮົາ, ເຫັນຄວາມທ່ຽງທຳ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງເຮົາ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຫັນຄວາມເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອໃນຕົວພວກເຈົ້າເອງ. ເຮົາເຂົ້າໃຈທຸກສະຖານະພາບໃນຕົວເຈົ້າທັງໝົດ; ເຈົ້າປະຕິບັດສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃນໃຈເຈົ້າສະເໝີ ແລະ ບໍ່ສະແດງມັນອອກມາຂ້າງນອກ. ເຮົາຍິ່ງຮູ້ຊັດເຈນກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າກະທຳ. ແຕ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ວ່າສິ່ງໃດທີ່ເຮົາສັນລະເສີນ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາບໍ່ສັນລະເສີນ; ເຈົ້າຄວນແຍກແຍະລະຫວ່າງສອງສິ່ງນີ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງໃສ່ໃຈໃນການປະຕິບັດກັບສິ່ງນີ້.

ເຈົ້າພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ດ້ວຍປາກເທົ່ານັ້ນ, ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງຄວາມພິຈາລະນາຕໍ່ພາລະຂອງພຣະເຈົ້າ.” ແຕ່ເມື່ອເຈົ້າຜະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ເທັດຈິງ, ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການພິຈາລະນາໃດໆ ເຖິງແມ່ນເຈົ້າຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າພາລະຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ. ເຈົ້າສັບສົນທີ່ສຸດ, ໂງ່ຈ້າທີ່ສຸດ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ໃນທຸກດ້ານ. ສິ່ງນີ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດການກັບມະນຸດ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດແມ່ນການຮັບໃຊ້ດ້ວຍປາກທີ່ຟັງເບິ່ງຄືວ່າດີ, ເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: “ເຮົາພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈ ເຮົາກໍຈະປະຕິບັດຕາມຢ່າງແນ່ນອນ.” ນີ້ບໍ່ແມ່ນສະພາບແທ້ຈິງຂອງພວກເຈົ້າບໍ? ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຈົ້າທຸກຄົນຮູ້ຈັກຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮູ້ວ່າສາເຫດຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ, ສິ່ງສຳຄັນກໍຄື ພວກເຈົ້າບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ; ນີ້ແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່ແກ້ໄຂສິ່ງນີ້ໂດຍໄວ, ມັນຈະເປັນມານຂັດຂວາງໃນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 57

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 59

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ