​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພາກສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິສໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນປະເທດຈີນ

ປະເທດຈີນແມ່ນດິນແດນທີ່ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ ແລະ ແມ່ນບ່ອນທີ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປະນາມພຣະເຈົ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ. ປະເທດຈີນແມ່ນປ້ອມປະການຂອງພວກຜີສາດ ແລະ ເປັນຄຸກທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຜີຮ້າຍ ທີ່ເຈາະເຂົ້າ ແລະ ແຊກຊຶມເຂົ້າບໍ່ໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລະບົບການປົກຄອງຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນມີຍາມຢູ່ໃນທຸກລະດັບ ແລະ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງກອງກໍາລັງປ້ອງກັນໃນທຸກຄົວເຮືອນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ບໍ່ມີບ່ອນໃດ ທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍາກລໍາບາກໄປກວ່າບ່ອນນີ້. ໃນເວລາທີ່ພັກຄອມມູນິດຈີນຂຶ້ນຄອງອໍານາດໃນປີ 1949, ການເຊື່ອຖືໃນສາສະໜາໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກປາບປາມ ແລະ ຖືກຫ້າມຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ຊາວຄຣິສຫຼາຍລ້ານຄົນຕ້ອງທົນທຸກກັບຄວາມອັບອ້າຍ,​ ການທໍລະມານ ແລະ ການຖືກຂັງຄຸກ. ຄຣິສຕະຈັກທຸກບ່ອນແມ່ນຖືກປິດ ແລະ ກໍາຈັດຈົນໝົດ. ແມ່ນແຕ່ການພົບປະກັນພາຍໃນເຮືອນກໍຖືຫ້າມ. ຖ້າມີຜູ້ໃດຖືກຈັບໄດ້ວ່າ ມີສ່ວນໃນການຊຸມນຸມ, ພວກເຂົາກໍຈະຖືກຈັບຂັງຄຸກ ແລະ ອາດຈະຖືກຕັດຫົວ. ໃນເວລານັ້ນ, ກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາເກືອບຈະຫາຍໄປໂດຍບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ. ມີພຽງແຕ່ຊາວຄຣິສຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ຍັງສືບຕໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດແຕ່ອະທິຖານເຖິງພຣະເຈົ້າຢ່າງງຽບໆ, ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າຟື້ນຟູຄຣິສຕະຈັກເທົ່ານັ້ນ. ໃນທີ່ສຸດ, ໃນປີ 1981, ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກຟື້ນຟູແທ້ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍໄດ້ເລີ່ມເຮັດພາລະກິດໃນຂອບເຂດວົງກວ້າງຢູ່ປະເທດຈີນ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນເກີດຂຶ້ນປ່ານໜໍ່ໄມ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຝົນຕົກໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ແລະ ຫຼາຍໆຄົນເລີ່ມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້່າ. ໃນປີ 1983, ເມື່ອການຟື້ນຟູຂອງຄຣິສຕະຈັກຮອດຈຸດສູງສຸດ, ພັກຄອມມູນິດຈີນກໍໄດ້ເລີ່ມປາບປາມຢ່າງໂຫດຮ້າຍອີກຮອບ. ຄົນຈໍານວນຫຼາຍລ້ານຖືກຈັບ,​ ກັງຂັງ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມຜ່ານການໃຊ້ແຮງງານ. ລະບົບປົກຄອງຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມຄຣິສຕະຈັກຮັກຊາດຕາມຫຼັກການເພິ່ງຕົນເອງ 3 ດ້ານ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານ. ລັດຖະບານຄອມມູນິດຈີນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກຮັກຊາດຕາມຫຼັກການເພິ່ງຕົນເອງ 3 ດ້ານ ເພື່ອພະຍາຍາມກໍາຈັດຄຣິສຕະຈັກບ້ານໃຕ້ດິນ ແລະ ເອົາຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງໜຽວແໜ້ນໃຫ້ມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານ. ລັດຖະບານເຊື່ອວ່າ ນີ້ແມ່ນວິທີດຽວທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການຫ້າມຄວາມສັດທາ ແລະ ປ່ຽນປະເທດຈີນໃຫ້ກາຍເປັນດິນແດນທີ່ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍັງສືບຕໍ່ເຮັດພາລະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄຣິສຕະຈັກບ້ານ ແລະ ໃນຕົວຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມູນິດຈີນບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຢຸດໄດ້. ໃນເວລານັ້ນ, ໃນຄຣິສຕະຈັກບ້ານ ທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ເຮັດພາລະກິດນັ້ນ, ພຣະຄຣິສຂອງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງລັບໆ ເພື່ອເຮັດພາລະກິດ ແລະ ເລີ່ມສະແດງຄວາມຈິງ ແລະ ເຮັດພາລະກິດຂອງການພິພາກສາ ໂດຍເລີ່ມກັບເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ 1991, ປະກົດວ່າ ມີບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມເວົ້າ, ເປັນພະຍານໃຫ້ຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການມາຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຍັງຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ອ່ານພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້, ທຸກຄົນກໍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ, ພວກເຂົາດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ນີ້ແມ່ນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງແນ່ນອນ. ນັບຈາກນັ້ນມາ, ພຣະຄຣິສໄດ້ເລີ່ມເວົ້າ. ບາງຄັ້ງພຣະຄຣິສໄດ້ເວົ້າໜຶ່ງວັກຕໍ່ມື້, ບາງຄັ້ງໜຶ່ງວັກຕໍ່ສອງມື້ ແລະ ການເວົ້າກໍເລີ່ມເລື້ອຍຂຶ້ນ ແລະ ເລື້ອຍຂຶ້ນ. ທຸກຄົນສົ່ງຕໍ່ພຣະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ, ການພົບປະກັນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະ ທຸກຄົນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສຸກ. ເມື່ອພຣະຄຣິສໄດ້ສະແດງພຣະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ທຸກຄົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເພີດເພີນກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາແມ່ນຖືກດຶງດູດໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈົນໝົດ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ໃນຕອນຊຸມນຸມກັນ, ພວກເຂົາເລີ່ມເພີດເພີນກັບພຣະທໍາໃນປະຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນເວລານັ້ນ, ຜູ້ຄົນຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ນີ້ແມ່ນການປະກົດຕົວຂອງພຣະຄຣິສ. ພວກເຂົາຖືວ່າ ການສະແດງຂອງພຣະຄຣິສແມ່ນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຄົນທໍາມະດາໄດ້ຮັບ ຍ້ອນວ່າໃນການສະແດງຂອງພຣະຄຣິສນັ້ນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເປັນທາງການ. ບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈວ່າ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລະ ຮູ້ແຕ່ວ່າ ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ​ພວກເຂົາຈິ່ງຍັງຖືວ່າ ພຣະຄຣິສແມ່ນຄົນທໍາມະດາ. ໃນເວລາທີ່ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະຄຣິສໄດ້ຮອດຈຸດສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈິ່ງເລີ່ມເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ການລົງມາສູ່ມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນມະນຸດ ແລະ ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງການເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃນພຣະວິນຍານທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ. ໃນເມື່ອນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ຄົນຈິ່ງຮູ້ວ່າ ຄົນທໍາມະດາດັ່ງກ່າວນີ້ ທີ່ດໍາເນີນຊີວິດໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ສະແດງພຣະທໍາເພື່ອນໍາພາ ແລະ ສະໜອງຄຣິສຕະຈັກແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ພຣະຄຣິສ ແລະ ພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ປະກົດຕົວຂຶ້ນ. ເມື່ອຮັບຮູ້ເຖິງເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້, ພວກເຂົາທຸກຄົນກໍກຽດຊັງຕົວເອງທີ່ໄດ້ຕາບອດ, ໂງ່ຈ້າ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ໝອບກາບລົງຕໍ່ໜ້າພຣະຄຣິສ, ຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ສໍານຶກຜິດ ໂດຍທີ່ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາແມ່ນແຕກເປັນປ່ຽງເນື່ອງຈາກຄວາມໂສກເສົ້າຫຼາຍ ເຊິ່ງສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງພວກເຂົາແມ່ນດັງໄປທຸກບ່ອນ. ໃນເວລານັ້ນ, ຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສັບສົນຂອງຄວາມເສົ້າ ແລະ ຄວາມສຸກ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດບັນຍາຍໄດ້. ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິສ, ພວກເຂົາຮູ້ແຕ່ຊິໝອບກາບລົງພຶ້ນເທົ່ານັ້ນ; ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກເຊັ່ນນັ້ນ,​ ພວກເຂົາກໍຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ. ເມື່ອໝອບກາບລົງຕໍ່ໜ້າພຣະຄຣິສ, ພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມສຸກ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນແມ່ນເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພາຍຫຼັງພຣະຄຣິສໄດ້ປະກົດຕົວ, ພຣະອົງໄດ້ສະແດງພຣະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ເຂົ້າໄປສູ່ການພິພາກສາໂດຍເລີ່ມກັບເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ເອົາຊະນະຜູ້ຄົນຢ່າງສົມບູນ. ຜ່ານການເປີດເຜີຍຂອງພຣະຄຣິສ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ ຜູູ້ຄົນຈິ່ງອະທີຖານໂດຍກົງຕໍ່ຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ໃນຊ່ວງຊຸມນຸມກັນ ພວກເຂົາແມ່ນເພີດເພີນກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ (ກໍຄືພຣະທໍາທັງໝົດໃນໜັງສືພຣະທໍາປະກົດໃນເນື້ອໜັງ) ແມ່ນພາລະກິດໃນປະຈຸບັນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນຂອງຜູ້ຄົນ. ເນື່ອງຈາກມີພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ພຣະຄໍາພີໄບເບິນກໍໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຕົກຍຸກ ແລະ ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈສຸພາສິດ ແລະ ທິດສະດີຕ່າງໆຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພວກເຂົາຖືກພຣະທໍາໃນປະຈຸບັນຂອງພຣະເຈົ້າເອົາຊະນະ ຄືດັ່ງວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນສະຫວັນເປີດ. ນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຫຼາຍປະເພດ, ຕາຂອງຜູ້ຄົນກໍໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນວ່າ ສຸພາສິດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຍຶດຕິດໃນແຕ່ກ່ອນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສິ່ງທີ່ບ່ຽງເບນ ແລະ ຜິດພາດ. ຕ້ອງຂອບໃຈການປະກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ຄົນຈິ່ງໄດ້ກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເອົາຊະນະຜູ້ຄົນເທົ່ານັ້ນ ພວກເຂົາຈິ່ງພົບເຫັນວ່າ ຄົນທໍາມະດາ ແລະ ປົກກະຕິນີ້ ທີ່ສະແດງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະຄຣິສ ແລະ ແມ່ນເນື້ອໜັງທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະຄຣິສແມ່ນເກີດໃນຄອບຄົວທໍາມະດາໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນ. ນັບແຕ່ໄວເດັກ, ພຣະອົງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງໝົດໃຈ. ພຣະອົງເຕີບໃຫຍ່ເທື່ອລະໜ້ອຍຄືກັນກັບຄົນທໍາມະດາທົ່ວໄປ. ໃນປີ 1989, ໃນຂະນະທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດພວມເຮັດພາລະກິດໃນຂອບເຂດວົງກວ້າງໃນຄຣິສຕະຈັກບ້ານ, ພຣະຄຣິສໄດ້ສະຫຼະການສຶກສາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄຣິສຕະຈັກບ້ານຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນເວລານັ້ນ, ​ພຣະຄຣິສແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນຫົວໃຈຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະອົງ. ສອງປີຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຣະຄຣິສໄດ້ເລີ່ມສະແດງພຣະທໍາ, ບັນທຶກພຣະທໍາໃນໃຈຂອງພຣະອົງ ແລະ ມອບພຣະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ແກ່ຄຣິສຕະຈັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ພຣະຄຣິສສະແດງຄວາມຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ,​ ຜູ້ຄົນແມ່ນຖືກພຣະທໍາຂອງພຣະຄຣິສດຶງດູດ ແລະ ໄດ້ຫິວກະຫາຍທີ່ຈະອ່ານສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ແລະ ຕັດສິນທາດແທ້ຂອງທໍາມະຊາດທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ອຸປະນິໄສແບບຊາຄານຂອງມະນຸດຊາດທີ່ເສື່ອມຊາມ ທີ່ເຈາະຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນຄືກັນກັບດາບສອງຄົມ. ໃນເມື່ອນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ພວກເຂົາຈິ່ງຖືກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເອົາຊະນະຢ່າງສົມບູນ ແລະ ກໍໄດ້ຄູ້ເຂົ່າລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ໃນເມື່ອນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ຄົນຈິ່ງຍອມຮັບ, ຮູ້ຈັກ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະຄຣິສ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່ມະນຸຊາດເຄົາລົບ, ​ຮັກ ແລະ ນັບຖື. ພຣະຄຣິສແມ່ນມີທັງຄວາມເປັນມະນຸດທີ່ທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມສັກສິດທີ່ຄົບຖ້ວນ. ພຣະອົງສາມາດສະແດງຄວາມຈິງໃນເວລາໃດກໍໄດ້ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ໃດກໍໄດ້ ແລະ ເປີດເຜີຍທາດແທ້ຂອງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ. ພຣະທໍາ ແລະ ທັດສະນະຂອງພຣະອົງແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈິງ ແລະ ປັນຍາ ຄືດັ່ງກັບອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ. ສິ່ງທີ່ພຣະຄຣິສເວົ້າ ແລະ ມີ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮຽນມາຈາກໜັງສື ແຕ່ມາຈາກແກ່ນສານທີ່ສັກສິດທັງໝົດທີ່ພຣະອົງມີ. ພຣະຄຣິສແມ່ນກໍາເນີດຈາກພຣະເຈົ້າ. ໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຄົນແມ່ນເຫັນຄວາມເປັນມະນຸດແບບທໍາມະດາທີ່ສົມບູນຂອງພຣະອົງ. ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງພຣະອົງກັບມະນຸດຊາດ, ຜູ້ຄົນສາມາດເຫັນແກ່ນສານທີ່ສັກສິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ ທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງມະນຸດ. ຄືດັ່ງອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ, ເຖິງວ່າ ພຣະຄຣິສຈະມີຈຸດອ່ອນຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ, ພຣະອົງຍັງມີແກ່ນສານຂອງຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈິງ ແລະ ປັນຍາ ທີ່ປຸກໃຈໃຫ້ມີການເວົ້າເຖິງຄວາມຜິດໃນຜູ້ຄົນ ທັງໃນຫົວໃຈ ແລະ ຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຂົາ. ພຣະຄຣິສແມ່ນຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດໃນນາມ ແລະ ໃນຄວາມເປັນຈິງ! ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັງເກີດເປັນຄົນທີ່ຍາກຈົນ ແລະ ເຮັດພາລະກິດຢ່າງລັບໆ ແລະ ແບບຕໍ່າຕ້ອຍໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ເອົາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລະ ປາບສັດຕູຜ່ານການສະແດງຄວາມຈິງ. ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະ, ເປັນພະຍານ ແລະ ຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງສົມບູນແຕ່ດົນນານ. ນີ້ແມ່ນລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ປັນຍາ ແລະ ລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົ້າ. ເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກໍໄດ້ເລີ່ມເປັນພະຍານໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເລີ່ມພາລະກິດໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດຂອງອານະຈັກຂອງພຣະຄຣິສ. ນີ້ແມ່ນພາກສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການມາຢ່າງລັບໆຂອງພຣະອົງເພື່ອເຮັດພາລະກິດ. ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ພຣະຄຣິສທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດ້ມາທີ່ດິນແດນທີ່ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ ແລະ ໄດ້ສະແດງພຣະທໍາຂອງການພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດ ແລະ ການເອົາຊະນະ ແລະ ຊ່ວຍຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໃນປະເທດຈີນໃຫ້ລອດພົ້ນ. ຖ້າຈະວ່າໄປແລ້ວ, ພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານໃນຖໍ້າຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ມອບທຸກສິ່ງ ເພື່ອປຸກມະນຸດຊາດໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດໄດ້ຍິນ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ແມ່ນກັບຄືນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມໝາຍທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນຕາເຊື່ອ. ໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດນີ້ ພຣະເຈົ້າແມ່ນເຮັດພາລະກິດເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນ ເຊິ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເພື່ອຈັດແຈງປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ນໍາຍຸກນີ້ໄປສູ່ຈຸດສິ້ນສຸດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ມາສູ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເຊິ່ງເປັນດິນແດນທີ່ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ ແລະ ໄດ້ມາຮອດຢ່າງລັບໆເພື່ອເຮັດພາລະກິດ, ເອົາຊະນະ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດທີ່ເສື່ອມຊາມຫຼາຍໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນໜຶ່ງກຸ່ມກາຍເປັນຜູ້ຊະນະຢ່າງສົມບູນ. ນີ້ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການພິພາກສາຂອງບັນລັງຂາວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງ ສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຂອງທຸກຊາດ ແລະ ທຸກບ່ອນໃນໂລກໃນໄລຍະບາດກ້າວຕໍ່ໄປ.

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 • Woe to Those Who Crucify God Once Again

  During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God.

 • ເບິ່ງການປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງ

  ຄືກັບຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ, ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ ແລະ ຂໍ້ຄຳສັ່ງຂອງພຣະຄຳພີ, ຮັບພຣະຄຸນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ແລະ ເຕົ້າໂຮມກັນ, ອະທິຖານ, ສັນລະເສີນ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຮັດທຸກສິ່ງນີ້ພາຍໃຕ້ການດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພວກເຮົາອ່ອນແອຕະຫຼອດ ແລະ ພວກເຮົາກໍເຂັ້ມແຂງຕະຫຼອດເຊັ່ນກັນ.

 • The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

  In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China.

 • ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີ​ດ ​ແລະ ການພັດທະນາ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

  ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຍຊູເຄີຍສັນຍາກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ “ແລະ ເມື່ອເຮົາໄປຈັດຕຽມສະຖານທີ່ໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເຮົາຈະກັບຄືນມາອີກ ແລະ ຮັບເອົາພວກທ່ານໄປບ່ອນເຮົາຢູ່. ດ້ວຍວ່າເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ບ່ອນນັ້ນກໍຈະມີພວກທ່ານຢູ່ເຊັ່ນກັນ” (ໂຢຮັນ 14:3). ນອກນັ້ນ ພຣະອົງຍັງທຳນວາຍໄວ້ວ່າ “ດ້ວຍວ່າ ຟ້າແມບເຫຼື້ອມຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຍັງເຫຼື້ອມໄປເຖິງທິດຕາເວັນຕົກ, ການສະເດັດມາຂອງບຸດມະນຸດກໍຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ” (ມັດທາຍ 24:27).