ການສົນທະນາຄຣິສຕຽນ “ສິດຍາພິບານຂອງພວກເຮົາກ່າວວ່າ…” ພວກເຮົາຄວນຟັງຜູ້ໃດເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?

17 ເດືອນເມສາ 2020

ຢູ ຊັນຟູ ແມ່ນຜູ້ເຊື່ອໃນໂລກສາສະໜາທີ່ນັບຖື ແລະ ເຄົາລົບນັບຖືສິດຍາພິບານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ. ນາງຄິດວ່າ “ສິດຍາພິບານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍ່ສິດຍາພິບານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງກໍຄືຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ”, ສະນັ້ນ ນາງຈຶ່ງຟັງສິດຍາພິບານຂອງນາງໃນທຸກສິ່ງທີ່ນາງເຮັດ, ແມ່ນແຕ່ໃນເລື່ອງການຕ້ອນຮັບການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ແຕ່ຜ່ານການໂຕ້ວາທີຢ່າງສ້າງສັນ, ຢູ ຊັນຟູ ໄດ້ຮູ້ວ່າການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າແມ່ນມາກ່ອນຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄົນໆໜຶ່ງບໍ່ຄວນບູຊາ ແລະ ນັບຖືຜູ້ຄົນ ແຕ່ສະຫງວນ “ພຣະວິຫານ” ຂອງຫົວໃຈໄວ້ສຳລັບພຣະເຈົ້າ…

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ