ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 74

ຄົນທີ່ອ່ານພຣະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ເຊື່ອວ່າມັນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ກໍເປັນສຸກ, ເຮົາຈະບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າແບບຜິດໆ, ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຊື່ອນັ້ນສຳເລັດໃນຕົວເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນພອນຂອງເຮົາທີ່ຈະມາເຖິງເຈົ້າ. ພຣະທຳຂອງເຮົາໂຈມຕີຄວາມລັບທີ່ລີ້ລັບຢູ່ໃນທຸກຄົນ. ທຸກຄົນມີບາດແຜຂອງມະນຸດ ແລະ ເຮົາເປັນໝໍດີທີ່ຮັກສາພວກເຂົາ, ພຽງແຕ່ໃຫ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ. ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເວົ້າວ່າໃນອະນາຄົດ ຈະບໍ່ມີໂສກເສົ້າ ແລະ ບໍ່ມີນໍ້າຕາອີກຕໍ່ໄປ? ມັນແມ່ນເພາະສິ່ງນີ້. ໃນເຮົາ, ທຸກສິ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ,​ ແຕ່ໃນມະນຸດ ທຸກສິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເສື່ອມຊາມ ແລະ ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ທຸກສິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ຫຼອກລວງສຳລັບມະນຸດ. ຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ເຈົ້າຈະຮັບທຸກສິ່ງ ແລະ ເຫັນ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການອວຍພອນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້. ຄົນທີ່ບໍ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາເປັນຄົນກະບົດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ. ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍພວກເຂົາໄປງ່າຍໆຢ່າງແນ່ນອນ; ເຮົາຈະຕີສອນຄົນປະເພດນີ້ຢ່າງຮຸນແຮງ. ໃຫ້ຈື່ສິ່ງນີ້ໄວ້! ຄົນທີ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາຍິ່ງຈະໄດ້ຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ມັນຈະບໍ່ຫຼາຍກວ່າຄວາມກະລຸນາ. ຈັກໜ້ອຍ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ຕັ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ, ເຮົາກໍເລີ່ມກຳນົດໂຊກຊະຕາ ແລະ ຄັດເລືອກຄົນກຸ່ມນີ້ ກ່າວຄື ພວກເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ. ອາລົມ, ຄວາມສາມາດ, ຮູບຮ່າງ, ສະຖານະ, ຄອບຄົວທີ່ພວກເຈົ້າເກີດ, ອາຊີບຂອງເຈົ້າ ແລະ ການແຕ່ງດອງຂອງພວກເຈົ້າ, ຄວາມທັງໝົດຂອງເຈົ້າ, ແມ່ນແຕ່ສີຜົມຂອງເຈົ້າ ແລະ ຜິວຂອງເຈົ້າ ແລະ ເວລາທີ່ເຈົ້າເກີດລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກຈັດກຽມໂດຍມືຂອງເຮົາ. ແມ່ນແຕ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ ແລະ ຄົນທີ່ເຈົ້າພົບໃນແຕ່ລະມື້ກໍຖືກຈັດກຽມໂດຍມືຂອງເຮົາ, ບໍ່ຕ້ອງເອີຍເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ການນໍາເຈົ້າເຂົ້າມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາໃນປັດຈຸບັນກໍແມ່ນການຈັດກຽມຂອງເຮົາແທ້ໆ. ຢ່າໂຍນຕົນເອງເຂົ້າສູ່ຄວາມວຸ້ນວາຍເລີຍ; ເຈົ້າຄວນດຳເນີນຕໍ່ໄປແບບໃຈເຢັນ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຍອມໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສ່ວນແບ່ງທີ່ເຈົ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບ ແລະ ມັນຖືກກຳນົດລ່ວງໜ້າໂດຍເຮົາໃນຕອນເນລະມິດສ້າງແຜ່ນດິນໂລກແລ້ວ. ມະນຸດລ້ວນແລ້ວແຕ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ, ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຫົວແຂງເກີນໄປ ກໍບໍ່ມີຢາງອາຍແທ້ໆ. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເລີ່ມເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຕາມແຜນການ ແລະ ການຈັດກຽມຂອງເຮົາໄດ້. ຢ່າເຮັດແບບນີ້ອີກຕໍ່ໄປເລີຍ. ໃນເຮົາ ທຸກຄົນຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ; ຢ່າຜູກມັດຕົນເອງ ຍ້ອນຈະມີການສູນເສຍກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ໃຫ້ຈື່ສິ່ງນີ້ໄວ້!

ຈົ່ງເຊື່ອວ່າທຸກສິ່ງຢູ່ໃນມືຂອງເຮົາ. ສິ່ງທີ່ຖືວ່າເລິກລັບຕໍ່ພວກເຈົ້າໃນອະດີດລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກໃນປັດຈຸບັນ; ມັນບໍ່ລີ້ລັບອີກຕໍ່ໄປ (ຍ້ອນເຮົາໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃນອະນາຄົດ ຈະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຄົງລີ້ລັບອີກຕໍ່ໄປ). ຜູ້ຄົນໃຈຮ້ອນຢູ່ເລື້ອຍໆ; ພວກເຂົາຮ້ອນໃຈເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບາງສິ່ງສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາ. ເຮົາກຳລັງຝຶກຝົນພວກເຈົ້າເພື່ອພວກເຈົ້າຈະແບ່ງພາລະຂອງເຮົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄົວເຮືອນຂອງເຮົາ. ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວ ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະສາມາດນໍາພາອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ໜຸ່ມກວ່າພວກເຈົ້າ, ເພື່ອວ່າພວກເຮົາ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນພຣະບິດາ ແລະ ລູກຊາຍ ຈະຮ່ວມກັນໃໝ່ໃນໄວໆນີ້ ແລະ ບໍ່ອອກຫ່າງຈາກກັນອີກຈັກເທື່ອເລີຍ. ສິ່ງນີ້ຈະບັນລຸຕາມຄວາມປາຖະໜາໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາ. ຄວາມເລິກລັບໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ກັບທຸກຄົນແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຄົງລີ້ລັບອີກເລີຍ ຄື ເຮົາ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ສົມບູນ ຜູ້ທີ່ມີທັງຄວາມເປັນມະນຸດທຳມະດາ ແລະ ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ສົມບູນ ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ຕາຂອງພວກເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ. ຄວາມເປັນຢູ່ທັງໝົດຂອງເຮົາ (ເຄື່ອງແຕ່ງຕົວ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ຮູບຮ່າງທາງຮ່າງກາຍ) ແມ່ນການສະແດງອອກທີ່ສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນບຸກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມະນຸດໄດ້ຈິນຕະນາການຕັ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຫັນໄດ້. ເຫດຜົນທີ່ການກະທຳຂອງເຮົາຮັກສາສັນຍາຂອງເຮົາກໍຄື ຄວາມເປັນມະນຸດທຳມະດາ ແລະ ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ສົມບູນເສີມສ້າງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ມັນຍັງຍອມໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າ ລິດອຳນາດທີ່ຫຼວງຫຼາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນບຸກຄົນທຳມະດາ. ພວກເຈົ້າທຸກຄົນເຊື່ອໃນເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງກໍຍ້ອນເຮົາໄດ້ມອບຫົວໃຈທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ກັບເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຮັກເຮົາໄດ້. ເມື່ອເຮົາຈັດການກັບເຈົ້າ, ເຮົາກໍໄດ້ສ່ອງແສງ ແລະ ສ່ອງສະຫວ່າງໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ຈັກເຮົາຜ່ານທາງສິ່ງນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຈັດການກັບເຈົ້າແນວໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າຈະບໍ່ແລ່ນໜີ. ກົງກັນຂ້າມ, ເຈົ້າຈະຍິ່ງແນ່ໃຈໃນຕົວເຮົາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ເມື່ອເຈົ້າອ່ອນແອ, ມັນກໍຄືການຈັດກຽມຂອງເຮົາເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຫັນວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າອອກຈາກເຮົາ, ເຈົ້າຈະຕາຍ ແລະ ແຫ່ວແຫ້ງ. ຈາກສິ່ງນັ້ນ ເຈົ້າອາດຮຽນຮູ້ວ່າເຮົາຄືຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າເລີ່ມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ອ່ອນແອ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຫັນວ່າຄວາມອ່ອນແອ ຫຼື ເຂັ້ມແຂງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບເຈົ້າ, ແຕ່ຂຶ້ນກັບເຮົາທັງໝົດ.

ສິ່ງເລິກລັບທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍທັງໝົດ. ສຳລັບກິດຈະກຳໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຈົ້າ, ເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາສັ່ງຂອງເຮົາເທື່ອລະຄັ້ງ. ເຮົາຈະບໍ່ເລື່ອນລອຍ; ເຮົາຈະຊັດເຈນຢ່າງທີ່ສຸດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ເວົ້າກັບພວກເຈົ້າໂດຍກົງ ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະໄຕ່ຕອງເຖິງສິ່ງນັ້ນດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຈົ້າເອງ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າທຳລາຍການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຍໍ້າແລ້ວຍໍ້າອີກວ່າ ຈັກໜ້ອຍ ຈະບໍ່ມີສິ່ງທີ່ລີ້ລັບອີກຕໍ່ໄປ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 73

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 75

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ