ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 53

ເຮົາຄືການເລີ້ມຕົ້ນ ແລະ ເຮົາຄືຈຸດຈົບ. ເຮົາແມ່ນຜູ້ຟື້ນຄືນຊີບ ແລະ ເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ຢ່າງສົມບູນ. ເຮົາກ່າວພຣະທຳຂອງເຮົາຕໍ່ໜ້າພວກກເຈົ້າ ແລະ ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຊື່ອໝັ້ນສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ. ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກອາດຈະຜ່ານພົ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ມີໜັງສືບົດໃດ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃດທີ່ເຮົາກ່າວຈະຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້. ຈົ່ງຈື່ຈຳສິ່ງນີ້ເອົາໄວ້! ຈົ່ງຈື່ຈຳສິ່ງນີ້ເອົາໄວ້! ເມື່ອເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວ, ບໍ່ມີຄຳໃດທີ່ເຄີຍຖືກນຳກັບມາ ແລະ ທຸກຄຳຈະເກີດເປັນຈິງ. ຕອນນີ້ ເຖິງເວລາແລ້ວ ແລະ ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງໂດຍໄວ. ບໍ່ມີເວລາເຫຼືອຫຼາຍແລ້ວ. ເຮົາຈະນຳບັນດາລູກຊາຍຂອງເຮົາໄປສູ່ອານາຈັກອັນສະຫງ່າລາສີ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າສະແຫວງ ແລະ ໂຫຍຫາຈະເກີດເປັນຈິງ. ລູກຊາຍຂອງເຮົາເອີຍ! ຈົງລຸກຂຶ້ນໂດຍໄວ ແລະ ຕິດຕາມເຮົາມາ! ຕອນນີ້ ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ພວກເຈົ້າຄິດທົບທວນແລ້ວ. ເວລາທີ່ເສຍໄປຈະບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາ, ຫຼັງຈາກຄວາມມືດຈະມີຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການຍົກຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນແມ່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາພວກເຈົ້າແລ້ວ. ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍ? ຈົ່ງມືນຕາຂອງພວກເຈົ້າ! ເບິ່ງໂດຍໄວ! ຕອນນີ້ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສື່ສານກັນເອງເພື່ອລົມກັນຫຼິ້ນແບບບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ເວົ້່າສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ການສ້າງສາຄຣິສຕະຈັກ, ສິ່ງສຳຄັນຄືການມອບປະສົບການຕົວຈິງຂອງເຈົ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຫຼື ວິທີທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບແສງເຍືອງທາງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮູ້ຈັກຕົວຕົນຂອງເຈົ້າເອງ; ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດຈັດຫາສິ່ງນີ້ຈະມີວຸດທິພາວະ! ຕອນນີ້ ບາງຄົນບໍ່ຢ້ານ ແລະ ບໍ່ວ່າເຮົາກ່າວສິ່ງໃດ ຫຼື ກັງວົນຫຼາຍປານໃດ ເຈົ້າກໍ່ຍັງບໍ່ຢ້ານ; ຕົວຕົນເດີມຂອງເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ຖືກສຳພັດ, ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປພຽງໃນທາງນີ້ເທົ່ານັ້ນ! ເບິ່ງວ່າໃຜຈະຖືກທຳລາຍ! ເຈົ້າຄິດໃສ່ໃຈໃນທາງໂລກສະເໝີ, ສະແຫວງຫາຄວາມຮັ່ງມີ, ປາຖະໜາລູກຊາຍ-ລູກສາວຂອງເຈົ້າ ແລະ ປາຖະໜາຜົວຂອງເຈົ້າ. ດີແລ້ວ, ເຈົ້າສາມາດສະແຫວງຫາຕໍ່ໄປ! ບໍ່ແມ່ນວ່າພຣະທຳຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຈົ່ງດຳເນີນຕໍ່ໄປຕາມທີ່ພວກເຈົ້າປາຖະໜາ! ໃນອະນາຄົນອັນໃກ້ນີ້ ພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງ, ແຕ່ມັນກໍ່ຈະສາຍເກີນໄປແລ້ວ ແລະ ສິ່ງດຽວທີ່ລໍຖ້າພວກເຈົ້າຢູ່ກໍຄືການພິພາກສາ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 52

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 54

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ