​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 26

ລູກຊາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ຈົ່ງຕັ້ງໃຈໃນພຣະທຳຂອງເຮົາ, ຟັງສຽງຂອງເຮົາຢ່າງງຽບໆ ແລະ ເຮົາຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ. ຈົ່ງງຽບສະຫງົບຢູ່ພາຍໃນເຮົາ ຍ້ອນເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ໄຖ່ໜຶ່ງດຽວຂອງເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າງຽບຢູ່ຕະລອດເວລາ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນເຮົາ; ເຮົາເປັນສິລາຂອງເຈົ້າ, ຜູ້ໜູນຫຼັງຂອງເຈົ້າ. ຢ່າມີຄວາມຄິດອື່ນ, ແຕ່ຈົ່ງເພິ່ງພາເຮົາຢ່າງເຕັມໃຈ ແລະ ເຮົາຈະປະກົດແກ່ພວກເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ, ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ! ໂອ້ຍ, ພວກຂີ້ສົງໄສເຫຼົ່ານັ້ນເອີຍ! ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຍຶດໝັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງເລີຍ. ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ວ່າໃນຕອນນີ້ແມ່ນເວລາໃດ, ມັນຊ່າງເປັນເວລາທີ່ສຳຄັນ! ມັນຊ່າງເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນ! ຢ່າວຸ້ນວາຍກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ; ຍັບເຂົ້າໃກ້ເຮົາໄວໆ, ສົນທະນາກັບເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບທຸກຢ່າງໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າ.

ເຈົ້າຕ້ອງຟັງພຣະທຳທຸກຂໍ້ທີ່ພຣະວິນຍານສັ່ງສອນ; ຢ່າຖິ້ມພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ຂ້າງທາງ. ຫຼາຍໆຄັ້ງ ເຈົ້າໄດ້ຍິນພຣະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍລືມພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ. ໂອ ຜູ້ເຊິ່ງບໍ່ມີຄວາມຄິດເອີຍ! ເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍການອວຍພອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ! ບັດນີ້ ເຈົ້າຕ້ອງຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ໃສ່ໃຈກັບພຣະທຳຂອງເຮົາ, ສົນທະນາກັບເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັບເຂົ້າໃກ້ເຮົາຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ເຮົາຈະສັ່ງສອນເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຮົາຈະນໍາພາພວກເຈົ້າໃນເສັ້ນທາງຢູ່ຂ້າງໜ້າ. ຢ່າໃສ່ໃຈໃນການສົນທະນາກັບຄົນອື່ນຫຼາຍ ຍ້ອນໃນປັດຈຸບັນ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເທດສະໜາຕາມຕົວອັກສອນ ແລະ ທິດສະດີ ແລະ ມີໜ້ອຍຄົນເກີນໄປທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງຂອງເຮົາແທ້ໆ. ການຟັງການສົນທະນາຂອງພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສັບສົນ ແລະ ມຶນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວິທີກ້າວໜ້າ. ເຖິງແມ່ນເຈົ້າຟັງພວກເຂົາ, ເຈົ້າພຽງແຕ່ລົງເອີຍກັບການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວອັກສອນ ແລະ ທິດສະດີຫຼາຍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ. ເຈົ້າຕ້ອງເຝົ້າເບິ່ງບາດກ້າວຂອງເຈົ້າ, ປົກປ້ອງຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາສະເໝີ, ສື່ສານກັບເຮົາ, ຍັບເຂົ້າໃກ້ເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ເຈົ້າຕ້ອງເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າ, ເຝົ້າເບິ່ງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຍ່າງຕາມເສັ້ນທາງທີ່ເຮົາຍ່າງ.

ບັດນີ້ກໍອີກບໍ່ດົນ, ຍັງເຫຼືອເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງ. ໃຫ້ຮີບຟ້າວປະຖິ້ມທຸກສິ່ງ ນອກຈາກເຮົາ ແລະ ມາຕິດຕາມເຮົາ! ເຮົາຈະບໍ່ຂົ່ມເຫັງພວກເຈົ້າ. ແລ້ວຫຼາຍໆຄັ້ງ ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງເຮົາ, ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າ ເຮົາຮັກພວກເຈົ້າຫຼາຍສໍ່າໃດ? ໂອ້ຍ, ເຈົ້າພຽງແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຫົວໃຈຂອງເຮົາ. ບໍ່ວ່າພວກເຈົ້າສົງໄສແນວໃດ ຫຼື ພວກເຈົ້າຕິດໜີ້ເຮົາຫຼາຍສໍ່າໃດໃນອະດີດ, ເຮົາກໍຈະບໍ່ຈື່ມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາເລືອກເອົາພວກເຈົ້າ ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະສາມາດອອກໄປ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ.

ປັດຈຸບັນແມ່ນເວລາທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດມີການລ່າຊ້າ. ຖ້າຕັ້ງແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ພວກເຈົ້າມີເຈດຕະນາອື່ນ ແລ້ວການພິພາກສາຂອງເຮົາກໍຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າປະຖິ້ມເຮົາແມ່ນແຕ່ໜຶ່ງຊ່ວງເວລາ ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະກາຍເປັນຄືເມຍຂອງໂລດ. ບັດນີ້ ບາດກ້າວແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເລີ່ມໄວຂຶ້ນ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ທັນກັບແສງສະຫວ່າງໃໝ່ກໍຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ຄົນທີ່ບໍ່ເຝົ້າເບິ່ງຈະຖືກປະຖິ້ມ; ເຈົ້າຕ້ອງປົກປ້ອງຕົນເອງ. ເຈົ້າຄວນຮູ້ວ່າ ທຸກສິ່ງໃນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເຈົ້າເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ນັ້ນກໍຍ້ອນເຮົາອະນຸຍາດ, ເຮົາຈັດກຽມມັນທັງໝົດ. ຈົ່ງເບິ່ງໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ຢ່າຢ້ານ, ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແຫ່ງກອງທັບຈະຢູ່ກັບເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ; ພຣະອົງໜູນຫຼັງພວກເຈົ້າ ແລະ ພຣະອົງເປັນໂລກຳບັງຂອງພວກເຈົ້າ. ໃນປັດຈຸບັນ ຜູ້ຄົນມີແນວຄິດຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ສິ່ງນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດສະແດງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາອອກຜ່ານທາງຄົນທີ່ຖືກຄົນອື່ນດູຖູກ; ຄົນທີ່ອວດດີ ແລະ ຄິດວ່າຕົນເອງຖືກຕ້ອງ, ຍິ່ງຍະໂສ ແລະ ສຳຄົນຕົນຜິດ, ທະເຍີທະຍານ ແລະ ຈອງຫອງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ. ຕາບໃດທີ່ພວກເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ພາລະຂອງເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ ແລ້ວເຮົາກໍຈະຈັດກຽມທຸກສິ່ງໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າ. ພຽງແຕ່ຕິດຕາມເຮົາ!

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 24

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 27

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ