​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 33

ອານາຈັກຂອງເຮົາຕ້ອງການຄົນທີ່ຊື່ສັດ, ບໍ່ໜ້າຊື່ໃຈຄົດ ແລະ ບໍ່ຫຼອກລວງ. ຄົນທີ່ຈິງໃຈ ແລະ ຊື່ສັດບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນໂລກບໍ? ເຮົາພຽງຢູ່ກົງກັນຂ້າມ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຮັບໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄົນຊື່ສັດມາຫາເຮົາ; ເຮົາດີໃຈໃນຄົນປະເພດນີ້, ເຮົາຍັງຕ້ອງການຄົນປະເພດນີ້. ນີ້ແມ່ນຄວາມຊອບທຳຂອງເຮົາແທ້ໆ. ບາງຄົນກໍບໍ່ຮູ້; ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຫັນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຢ່າງຊັດເຈນ, ພວກເຂົາເຮັດສິ່ງຕ່າງທີ່ຢ່າງຫຼັບຫູຫຼັບຕາ ແລະ ສູນເສຍໂອກາດສຳລັບຄວາມເມດຕາຫຼາຍຄັ້ງ. ຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ, ພວກເຂົາກໍເສຍດາຍການກະທຳຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາຜະເຊີນກັບບັນຫາ, ພວກເຂົາກໍບໍ່ສາມາດເຫັນບັນຫານັ້ນຢ່າງຊັດເຈນໄດ້. ບາງເທື່ອ ພວກເຂົາສາມາດເພິ່ງພາພຣະເຈົ້າເພື່ອເພີ່ມຕື່ມໄຊຊະນະ, ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາຜະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍແບບເກົ່າໆກໍກັບຄືນມາ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ແຕ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເຮົາບໍ່ຈື່ການຝ່າຝືນຂອງພວກເຈົ້າ. ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຈົ້າຈາກດິນແດນທີ່ສົບສົນປົນເປກັນນີ້ ແລະ ຍອມໃຫ້ພວກເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ. ເຮົາໄດ້ອະໄພໂທດໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕອນນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດສົບສົນໄດ້ອີກແລ້ວ ແລະ ບໍ່ສາມາດດັນຕໍ່ໄປແບບນັ້ນອີກ, ແບບໄປ ແລະ ຢຸດ. ເມື່ອໃດເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ? ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຈົ້າເພື່ອແລ່ນສູ່ຫຼັກໄຊໂດຍບໍ່ຢຸດ. ຢ່າຜ່ອນຄວາມໄວລົງໃນເວລາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຈົ່ງກ້າວໄປທາງໜ້າຢ່າງກ້າຫານ ແລະ ງານລ້ຽງສະຫຼອງທີ່ອຸດົມສົມບູນກໍຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຈົ້າ. ຈົ່ງນຸ່ງເສື້ອຜ້າແຕ່ງດອງ ແລະ ເສື້ອຄຸມອັນຊອບທຳຂອງເຈົ້າຢ່າງໄວວາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມອາຫານຄໍ່າຂອງງານດອງຂອງພຣະຄຣິດ; ເພີດເພີນກັບຄວາມສຸກໃນຄອບຄົວຊົ່ວນິດນິລັນ! ເຈົ້າຈະບໍ່ເສົ້າໃຈ, ໂສກເສົ້າ ແລະ ເມື່ອຍຄືແຕ່ກ່ອນອີກຕໍ່ໄປ. ໃນເວລານັ້ນ ທຸກສິ່ງຈະຫາຍໄປຄືກັບຄວັນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຈະມີລິດອຳນາດໃນຕົວເຈົ້າ. ມັນຈະເປັນພຣະວິຫານທີ່ຖືກຊໍາລະລ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະອາດຢູ່ຂ້າງໃນ ແລະ ຊີວິດແຫ່ງການຟື້ນຄືນທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບກໍຈະອາໄສຢູ່ໃນຕົວເຈົ້າຈາກນີ້ ແລະ ຕະລອດໄປ!

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 32

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 37

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ