ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 68

ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກປະເທດ, ທຸກບ່ອນ, ທຸກຊາດ ແລະ ທຸກນິກາຍ; ແລະ ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ສຳເລັດລົງໃນທຸກມຸມຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ໄພພິບັດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງຜູ້ຄົນ ຫຼື ພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍອາວຸດ. ຕໍ່ຈາກນີ້ຈະບໍ່ມີສົງຄາມອີກຕໍ່ໄປ. ທັງໝົດຢູ່ໃນກຳມືຂອງເຮົາ. ທຸກຄົນຈະພົບກັບການພິພາກສາຂອງເຮົາ ແລະ ຈະສະຫຼາຍໄປໃນທ່າມກາງໄພພິບັດຕ່າງໆ. ໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບເຮົາທົນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ. ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ກັດແຂ້ວໄປຊົ່ວນິລັນດອນ ແລະ ຢູ່ໃນຄວາມມືດຕະຫຼອດໄປ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຊີວິດລອດ. ເຮົາປະຕິບັບດ້ວຍຄວາມກົງໄປກົງມາ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າໃນອາດີດເຈົ້າເຄີຍມີຄວາມສັດທາຕໍ່ເຮົາຫຼາຍພຽງໃດ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຕໍ່ຕ້ານເຮົາ, ມືແຫ່ງການພິພາກສາຂອງເຮົາຈະປ່ອຍຄວາມໂກດຮ້າຍລົງໃສ່ເຈົ້າໂດຍໄວ ແລະ ບໍ່ມີການຊັກຊ້າໃດໆ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວິນາທີດຽວ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມເມດຕາໃດໆ. ເຮົາໄດ້ເວົ້າມາໂດຍຕະຫຼອດວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ຮັກສາສັດຈະຂອງເຮົາ. ທຸກໆພຣະທຳທີ່ເຮົາກ່າວຈະເປັນຈິງ ແລະ ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນມັນທຸກປະການ. ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງໃນການເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງໃນທຸກສິ່ງ.

ໄພພິບັດຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບລູກໆຂອງເຮົາ ແລະ ກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກຢ່າງແນ່ນອນ. ເຮົາຈະເບິ່ງແຍງລູກໆຂອງເຮົາໃນທຸກຍາມ ແລະ ທຸກເວລາ. ແນ່ນອນ ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານດັ່ງກ່າວນັ້ນ; ກົງກັນຂ້າມ, ມັນແມ່ນເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມສົມບູນແບບຂອງບັນດາລູກໆຂອງເຮົາ ແລະ ການຕື່ມເຕັມພຣະທຳຂອງເຮົາໃນຕົວພວກເຂົາ ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າອາດຈະຮັບຮູ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊີວິດຕໍ່ໄປ, ແບກຫາບພາລະຂອງເຮົາໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ອຸທິດຕົວພວກເຈົ້າທັງໝົດເພື່ອສຳເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ພວກເຈົ້າຄວນຈະດີໃຈ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີຍ້ອນສິ່ງນີ້. ເຮົາຈະມອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ພວກເຈົ້າ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າກຳອຳນາດ. ເຮົາຈະວາງມັນໄວ້ໃນກໍາມືຂອງພວກເຈົ້າ. ຖ້າລູກຊາຍສືບທອດມໍລະດົກທັງໝົດຂອງພໍ່ເຂົາ, ແລ້ວພວກເຈົ້າຜູ້ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາຍິ່ງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກບໍ? ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບການອວຍພອນຢ່າງແທ້ຈິງ. ແທນທີ່ຈະທົນທຸກທໍລະມານກັບໄພພິບັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ພວກເຈົ້າຈະຊື່ນຊົມກັບການອວຍພອນຢ່າງນິລັນດອນ. ຊ່າງສະຫງ່າລາສີ! ຊ່າງສະຫງ່າລາສີ!

ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງເຈົ້າ ແລະ ຕິດຕາມບາດຍ່າງຂອງເຮົາທຸກເວລາ ແລະ ທຸກຫົນແຫ່ງ ແລະ ຢ່າລ້າຫຼັງ. ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເຮັດຕາມຫົວໃຈຂອງເຮົາ; ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າເປັນໄປຕາມຄວາມຄິດຂອງເຮົາ. ຈົ່ງຮ່ວມມືກັບເຮົາດ້ວຍຫົວໃຈອັນດຽວກັນ ແລະ ຄວາມຄິດອັນດຽວກັນ. ກິນກັບເຮົາ, ອາໄສຢູ່ກັບເຮົາ ແລະ ຊົມຊື່ນຍິນດີຮ່ວມກັບເຮົາ. ພອນອັນປະເສີດລໍຖ້າໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ຊື່ນຊົມ ແລະ ຮັບເອົາ. ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮົາ. ບໍ່ໄດ້ກຽມໄວ້ສໍາລັບຄົນອື່ນແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ທັງໝົດກໍເພື່ອບັນດາລູກໆຂອງເຮົາ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ສິ່ງທີ່ເຮົາມີຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເກີດເປັນຈິງ. ເມື່ອເຮົາໄດ້ກ່າວກັບພວກເຈົ້າຈົບລົງ, ເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພາລະກິດດຳເນີນໄປຢ່າງໄວວາ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າຊັດເຊພຽງແຕ່ເວລາໃດໜຶ່ງ, ປະກົດການ “ຫ່າງເຫີນ” ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຈົ້າຈະຖືກໂຍນອອກໄປໃກແສນໃກ ແລະ ຈະຫ່າງອອກຈາກກະແສນີ້. ຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາຢ່າງຈິງຈັງ ພວກເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຈັບປວດຂອງເຮົານັ້ນໄຮ້ຜົນປະໂຫຍດ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຄົນຈາກປະເທດຕ່າງໆຈະຫຼັ່ງໄຫຼກັນເຂົ້າມາຕະຫຼອດເວລາ. ໃນລະດັບປັດຈຸບັນຂອງພວກເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າສາມາດນຳພາພວກເຂົາໄດ້ບໍ? ເຮົາຈະຝຶກພວກເຈົ້າຢ່າງຖີ່ຖ້ວນເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນທະຫານທີ່ດີພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດການຝາກຝັງຂອງເຮົາ. ເຮົາປາດຖະໜາໃຫ້ພວກເຈົ້າສັນລະເສີນພຣະນາມຂອງເຮົາໃນທຸກປະການ ແລະ ເປັນປະຈັກພະຍານອັນປະເສີດໃຫ້ແກ່ເຮົາ. ໃຫ້ບັນດາພວກທີ່ຖືກພວກເຂົາດູຖູກຢືນຢູ່ເໜືອພວກເຂົາໃນວັນນີ້ ແລະ ນຳພາພວກເຂົາພ້ອມທັງປົກຄອງພວກເຂົາ. ເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຈດຕະນາຂອງເຮົາບໍ? ເຈົ້າຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຈັບປວດຂອງເຮົາບໍ? ເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ທັງໝົດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົວພວກເຈົ້າເອງ. ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າພວກເຈົ້າສາມາດຊື່ນຊົມກັບການອວຍພອນຂອງເຮົາໄດ້ ຫຼື ບໍ່.

ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າຜູ້ຄົ້ນຫາຄວາມຄິດ ແລະ ຫົວໃຈຂອງມະນຸດ, ເດີນທາງໄປຈົນສຸດຂອບໂລກ. ໃຜແດ່ທີ່ກ້າບໍ່ຮັບໃຊ້ເຮົາ? ມີຄວາມກົດດັນຢ່າງສູງທ່າມກາງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ຢ່າງຂົມຂື່ນ, ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໜີພົ້ນຈາກເງື່ອມມືຂອງເຮົາໄດ້. ແນ່ນອນ ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາອອກໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເຮົາຈະນຳພວກເຂົາໄປສູ່ການພິພາກສາທີ່ລະຄົນອີງຕາມການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ, ຕາມສະຖານະທາງໂລກ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທາງໂລກ. ເຮົາຈະບໍ່ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃດ. ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາໄດ້ເລີ່ມຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາທຸກຄົນ. ທັງໝົດຈະເກີດເປັນຈິງກັບພວກເຂົາທີ່ລະຄົນ ແລະ ນີ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ນຳມາສູ່ຕົວພວກເຂົາເອງຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະ ໝີ່ນປະໝາດເຮົາໃນອະດີດ ຕອນນີ້ຈະພົບກັບການພິພາກສາຂອງເຮົາ. ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງລູກໆຂອງເຮົາໃນອະດີດ, ເຮົາຈະນຳເອົາພວກເຂົາໄປສູ່ການຕິສອນເປັນພິເສດ ອີງຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າ ແລະ ໄດ້ເຮັດ. ເຮົາຈະບໍ່ຍົກເວັ້ນແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍ. ພວກເຂົາທັງໝົດແມ່ນຕະກູນຂອງຊາຕານ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ແລະ ເຮັດຫຍັງກໍຕາມ, ຖ້າໃນໃຈພວກເຂົາກຽດຊັງລູກໆຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະບໍ່ເກັບພວກເຂົາໄວ້ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທັງໝົດເຫັນວ່າບັນດາຜູ້ທີ່ປົກຄອງ ແລະ ມີອຳນາດໃນວັນນີ້ແມ່ນພວກເຮົາ, ຄົນກຸ່ມນີ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຈົ້າຍິ່ງຄວນອຸທິດກໍາລັງທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ສະລະຕົວພວກເຈົ້າເອງໃຫ້ແກ່ເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ ເພື່ອສັນລະເສີນ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະນາມຂອງເຮົາໃນທຸກແຫ່ງຫົນ, ທຸກມູມ, ທຸກສາດສະໜາ, ທຸກນິກາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ມັນໄປຈົນສຸດຂອບຈັກກະວານທັງໝົດ!

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 67

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 69

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ