ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ເຈົ້າຈະປະຕິບັດຕໍ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດຂອງເຈົ້າແນວໃດ?

ເຈົ້າສາມາດສື່ສານເຖິງອຸປະນິໃສທີ່ພຣະເຈົ້າສະແດງອອກໃນແຕ່ລະຍຸກ ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນຮູບປະທຳ, ດ້ວຍພາສາທີ່ເໝາະສົມທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຂອງຍຸກສະໄໝໄດ້ບໍ? ເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜະເຊີນພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າຈະສາມາດບັນລະຍາຍອຸປະນິໃສທີ່ຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງລະອຽດໄດ້ບໍ? ເຈົ້າຈະສາມາດເປັນພະຍານເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງໄດ້ບໍ? ຜ່ານທຸກສິ່ງນີ້, ຄົນອື່ນໆຈະສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງເຈົ້າໄດ້. ເຈົ້າຈະສົ່ງຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຫັນ ແລະ ປະສົບການຂອງເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ໜ້າສົງສານ, ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອອັນແຮງກ້າໃນສາສະໜາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ກຳລັງຫິວ ແລະ ກະຫາຍຄວາມຊອບທຳ ແລະ ກຳລັງຖ້າໃຫ້ເຈົ້ານຳພາພວກເຂົາແນວໃດ? ຄົນປະເພດໃດທີ່ກຳລັງຖ້າເຈົ້າໃຫ້ນຳພາພວກເຂົາ? ເຈົ້າພໍຈະຈິນຕະນາການໄດ້ບໍ? ເຈົ້າຮູ້ຈັກພາລະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງແບກຮັບ, ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າບໍ? ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງພາລະກິດທີ່ເປັນປະຫວັດສາດຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ? ເຈົ້າຈະຮັບໃຊ້ ຄືກັນກັບນາຍທີ່ດີສຳລັບຍຸກຕໍ່ໄປແນວໃດ? ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີກ່ຽວກັບການເປັນນາຍບໍ? ເຈົ້າຈະອະທິບາຍການເປັນນາຍຂອງທຸກສິ່ງແນວໃດ? ມັນແມ່ນນາຍຂອງສັບພະສິ່ງ ແລະ ທາດແທ້ທັງໝົດໃນໂລກບໍ? ເຈົ້າມີແຜນຫຍັງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນພາລະກິດຂັ້ນຕໍ່ໄປ? ມີຈັກຄົນທີ່ກຳລັງຄອຍຖ້າເຈົ້າເພື່ອເປັນນາຍທາງໃຫ້ພວກເຂົາ? ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜັກບໍ? ພວກເຂົາທຸກຍາກ, ໜ້າສົງສານ, ຕາບອດ, ເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ຖືກ, ຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມມືດ, “ຫົນທາງຢູ່ໃສ?” ພວກເຂົາໂຫຍຫາແສງສະຫວ່າງ ທີ່ຄ້າຍຄືດາວຕົກ ທີ່ທັນທີ່ທັນໃດໄດ້ລົງມາ ແລະ ທຳລາຍອຳນາດແຫ່ງຄວາມມືດ ທີ່ກົດຂີ່ມະນຸດມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໃຜສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາຫວັງຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່ພຽງໃດ ແລະ ພວກເຂົາຫົດຫູ່ໃຈທັງເວັນ ແລະ ຄືນພຽງໃດສຳລັບສິ່ງນີ້? ຄົນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງສຸດຊຶ້ງຍັງຄົງຖືກຈ່ອງຈຳໃນຄຸກໃຕ້ດິນແຫ່ງຄວາມມືດ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ ແມ່ນແຕ່ໃນມື້ທີ່ມີແສງໄຟກະພິບ; ເມື່ອໃດພວກເຂົາຈະບໍ່ຮ້ອງໃຫ້ອີກຕໍ່ໄປ? ຈິດວິນຍານທີ່ບອບບາງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນແມ່ນກຳລັງທົນທຸກກັບຄວາມໂຊກຮ້າຍເຊັ່ນນີ້ຢູ່. ພວກເຂົາຖືກມັດດ້ວຍເຊືອກທີ່ໄຮ້ຄວາມປານີ ແລະ ປະຫວັດສາດທີ່ຖືກແຊ່ແຂງຢູ່ກັບທີ່. ໃຜເຄີຍໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໃຫ້ຂອງພວກເຂົາ? ໃຜເຄີຍເຫັນໃບໜ້າທີ່ໜ້າທີ່ສັງເວດຂອງພວກເຂົາແດ່? ເຈົ້າເຄີຍຄິດບໍວ່າ ຫົວໃຈທີ່ໂສກເສົ້າ ແລະ ວິຕົກກັງວົນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນແນວໃດ? ພຣະອົງທົນເຫັນມະນຸດຊາດໄຮ້ດຽງສາທີ່ພຣະອົງສ້າງມາກັບມືພຣະອົງເອງຕ້ອງທົນທຸກກັບການທໍລະມານນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? ບໍ່ວ່າຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມະນຸດຊາດເປັນຜູ້ໂຊກຮ້າຍທີ່ຖືກວາງຢາພິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາຈະມີຊີວິດລອດມາຮອດທຸກມື້ນີ້, ໃຜກໍຈະໄປຄິດວ່າ ພວກເຂົາຖືກວາງຢາ ໂດຍມານຮ້າຍມາເປັນເວລາດົນແລ້ວ? ເຈົ້າລືມໄປແລ້ວບໍວ່າ ເຈົ້າກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ເຄາະຮ້າຍນັ້ນ? ຈາກຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າບໍ່ເຕັມໃຈຢາກຊ່ວຍຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ? ເຈົ້າບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະອຸທິດກຳລັງທັງໝົດຂອງເຈົ້າເພື່ອຕອບແທນພຣະເຈົ້າຜູ້ຮັກມະນຸດຊາດຄືກັບເນື້ອ ແລະ ເລືອດຂອງພຣະອົງເອງບໍ? ເຈົ້າຕີຄວາມໝາຍການຖືກໃຊ້ງານໂດຍພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຊ້ຊີວິດອັນໜ້າມະຫັດສະຈັນຂອງເຈົ້າແນວໃດ? ເຈົ້າມີຄວາມເດັດດ່ຽວ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດອັນມີຄວາມໝາຍຂອງຜູ້ໃຈບຸນ ເຊິ່ງກໍຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແທ້ບໍ?

​ກ່ອນ​ນີ້ :ວິທີທີ່ເຈົ້າຄວນຍ່າງໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນທາງ

ຕໍ່​ໄປ:ເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດ

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ