​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດ້ວຍຄວາມຈິງ

ພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອຈັດແບ່ງທຸກສິ່ງອອກຕາມປະເພດໃຜປະເພດມັນ ເພື່ອສິ້ນສຸດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພາະວ່າ ເວລາໃກ້ມາເຖິງແລ້ວ ແລະ ວັນຂອງພຣະເຈົ້າມາຮອດແລ້ວ. ພຣະເຈົ້ານໍາເອົາຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ, ນັ້ນກໍຄື ຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ເຂົາສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງເອງ. ແຕ່ວ່າ, ພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດ ກ່ອນທີ່ຍຸກແຫ່ງພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງຈະມາເຖິງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອສັງເກດການປະພຶດຂອງມະນຸດ ຫຼື ຂຸດຄົ້ນຫາຊີວິດຂອງມະນຸດ, ແຕ່ ເພື່ອພິພາກສາການກະບົດຂອງພວກເຂົາ ເພາະວ່າ ພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງຊໍາລະລ້າງຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງໃຫ້ບໍລິສຸດ. ຜູ້ຄົນທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເດີນຕາມຮອຍຂອງພຣະເຈົ້າຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ທຸກຄົນທີ່ຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຄືຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດ. ເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ທຸກຄົນທີ່ຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍນີ້ ຄືຄົນຂອງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ.

“ຄໍາພິພາກສາ” ໃນພຣະທໍາທີ່ໄດ້ກ່າວຜ່ານມາທີ່ວ່າ: ຄໍາພິພາກສາຈະເລິ່ມຕົ້ນໃນ ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ ໝາຍເຖິງ ການພິພາກສາທີ່ພຣະເຈົ້າຈະດໍາເນີນໃນມື້ນີ້ກັບຜູ້ຄົນທີ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງໃນຍຸກແຫ່ງສຸດທ້າຍ. ບາງທີອາດຍັງມີຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນເລຶ່ອງອະພິນິຫານທີ່ວ່າ: ເມື່ອຍຸກສຸດທ້າຍມາເຖິງ, ພຣະເຈົ້າຈະຕັ້ງໂຕະໃຫຍ່ໃນສະຫວັນ, ປູໂຕະນັ້ນດ້ວຍຜ້າສີຂາວ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ພຣະອົງຈະນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າພຣະອົງຈະເຕັມໄປດ້ວຍມະນຸດພາກັນຂຸເຂົ່າຂາບລົງດິນ, ແລ້ວພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍຄວາມບາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍານົດເບິ່ງວ່າຜູ້ໃດຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນໄປສະຫວັນ ຫຼື ຜູ້ໃດຈະຖືກສົ່ງລົງບຶງໄຟກໍາມະຖັນ. ບໍ່ວ່າມະນຸດຈະຈິນຕະນາການໄປໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ, ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ການວາດພາບຕ່າງໆນາໆຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງ, ແຕ່ເປັນພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ມາຈາກສະໝອງຂອງມະນຸດທີ່ສະສົມລວບລວມເອົາເລຶ່ອງຕ່າງໆນາໆທີ່ຕົນໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນ. ສະນັ້ນ ເຮົາຂໍເວົ້າວ່າ ບໍ່ວ່າ ພາບທີ່ປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶ້ນເອງນັ້ນຈະເລີດເດັ່ນພຽງໃດ ມັນກໍເປັນພຽງພາບແຕ້ມ ທີ່ບໍ່ສາມາດສັບປ່ຽນແທນແຜນການພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ເພາະວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ມະນຸດຖືກເສື່ອມໂຊມໂດຍຊາຕານ ສະນັ້ນພວກເຂົາຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດຄິດໄປເອງວ່າ ພຣະເຈົ້າກະທໍາພິພາກສາດ້ວຍຕົນເອງຕ້ອງເປັນສິ່ງເລີດເດັ່ນເປັນພິເສດ. ມະນຸດເຊື່ອວ່າ ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາດ້ວຍຕົນເອງ, ສະນັ້ນ ມັນຕ້ອງຍິ່ງໃຫຍ່ອາລັງການ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ມັນຕ້ອງດັງໄປທົ່ວສະຫວັນ ສັ່ນສະເທືອນໄປທົ່ວໂລກ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະເປັນພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດເຊື່ອວ່າ ໃນເມື່ອ ນີ້ຄືຶພາລະກິດພິພາກສາ ສະນັ້ນໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງດໍາເນີນງານ, ພຣະອົງໂດຍເສະເພາະຕ້ອງວາງຊົງຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະ ເດຊານຸພາບ. ຜູ້ທີ່ຖືກພິພາກສາຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ກັບນໍ້າຕາ ແລະ ຂຸເຂົ່າຂາບລົງຮ້ອງຂໍຄວາມເມດຕາ. ພາບດັ່ງກ່າວຄົງຈະເປັນທີ່ປະທັບໃຈຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດ. ທຸກຄົນວາດພາບເຫັນພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນເໜືອທໍາມະຊາດ. ແຕ່ ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລິ່ມຕົ້ນພາລະກິດພິພາກສາທ່າມກາງມະນຸດມາດົນນານແລ້ວ ແລະ ພຣະອົງກະທໍາທັງໝົດນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າສໍາລານຢູ່ກັບຄວາມບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງຢ່າງມີຄວາມສະງົບສຸກ? ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ, ເວລາທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເລິ່ມຕົ້ນເປັນທາງການ ແມ່ນເຖິງເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງສະຫວັນ ແລະ ໂລກໃໝ່ບໍ? ໃນເວລານັ້ນ, ບາງທີເຈົ້າຈະພຽງເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພາລະກິດພິພາກສາທີ່ບໍ່ມີການເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າຈະນໍາເອົາເຈົ້າ ໂດຍທີ່ເຈົ້າຍັງນອນລັບສະນິດຢູ່ນັ້ນໄປສູ່ນາຮົກ. ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈະຮັບຮູ້ທັນທີວ່າພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.

ພວກເຮົາຢ່າໄດ້ເສຍເວລາທີ່ມີຄຸນຄ່ານີ້ ເວົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າກຽດຊັງ ແລະ ໜ້າລັງກຽດນີ້ອີກເລີຍ. ພວກເຮົາມາເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ເປັນການພິພາກສາແທນຈະດີກວ່າ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄໍາ “ພິພາກສາ,” ເຈົ້າຈະຄິດເຖິງຄໍາກ່າວທີ່ພຣະເຈົ້າເຢໂຮວາໄດ້ກ່າວໃນທຸກສະຖານທີ່ ແລະ ຖ້ອຍຄໍາຂອງການໂຕ້ຖຽງທີ່ພຣະເຢຊູໂຕ້ຖຽງກັບພວກຟາຣິຊາຍ. ຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງຖ້ອຍຄໍາດັ່ງກ່າວ, ຄໍາກ່າວເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມະນຸດ, ເປັນພຽງຄໍາກ່າວທີ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຕ່າງສະຖານະການ, ນັ້ນກໍຄື ຕ່າງສະຖານທີ່, ຄໍາກ່າວເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄືຄໍາກ່າວທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍພຣະເຢຊູໃນເວລາທີ່ພຣະອົງພິພາກສາມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະຄຣິດໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຈິງໃນການສິດສອນມະນຸດ, ເປີດໂປ່ງຈິດໃຈຂອງມະນຸດ, ວິເຄາະ ຄໍາເວົ້າ ແລະ ຄວາມປະພຶດຂອງມະນຸດ. ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງຫຼາຍປະການ, ເຊັ່ນ: ໜ້າທີ່ຂອງມະນຸດ, ວິທີມະນຸດຄວນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ວິທີມະນຸດຄວນຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ວິທີມວນມະນຸດຄວນສະແດງຄວາມປະພຶດຕົນແບບມະນຸດປົກກະຕິທົ່ວໄປ ພ້ອມດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ບຸກຄະລິກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຈິດໃຈ ແລະ ນິໄສຂອງມະນຸດໂດຍກົງ. ໂດຍສະເພາະເປີດໂປ່ງວິທີມະນຸດທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນເລຶ່ອງທີ່ພຣະອົງກ່າວກ່ຽວກັບວິທີທີ່ມະນຸດເປັນສູນລວມຂອງຊາຕານ ແລະ ເປັນກໍາລັງສັດຕູທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ. ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດພິພາສາຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງບໍ່ພຽງຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ເຖິງທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດດ້ວຍພຣະທໍາພຽງສອງສາມຄໍາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະອົງເປີດໂປ່ງ, ຈັດການ ແລະ ລິຮານມັນໃນໄລຍະຍາວ. ວິທີການເປີດໂປ່ງ: ຈັດການ ແລະ ລິຮານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດທົດແທນດ້ວຍຄໍາກ່າວທໍາມະດາ ແຕ່ທົດແທນດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ມະນຸດບໍ່ມີ. ມີພຽງວິທີການແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນຖືວ່າເປັນການພິພາກສາ, ຜ່ານການພິພາກສາແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະສາມາດເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຍອມອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ. ສິ່ງທີ່ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສານໍາມາ ກໍຄືຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດຕໍ່ໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການກະບົດຂອງມະນຸດເອງ. ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າດີຂຶ້ນ, ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມລຶກລັບທີ່ມະນຸດບໍ່ອາດສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮັບຮູ້ ແລະ ຮູ້ຈັກ ແກ່ນແທ້ຂອງຄວາມເສື່ອມໂຊມ ແລະ ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງຕົນ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນກໍຄົ້ນພົບຄວາມໜ້າລັງກຽດຂອງມະນຸດອີກດ້ວຍ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທັງໝົດ ເພາະວ່າໃຈຄວາມແທ້ຈິງຂອງພາລະກິດນີ້ ແມ່ນເພື່ອການເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສັດທາໃນພຣະອົງ. ພາລະກິດນີ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຖືຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຄິດຫຼິກລ້ຽງຈາກຄວາມຈິງນັ້ນຕະຫຼອດ ຫຼື ຄິດຈະຊອກຫາຫົນທາງໃໝ່ໜີອອກຈາກຄວາມຈິງນັ້ນ, ເຮົາຂໍເວົ້າວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນບາບໜັກໜ້າທີ່ສຸດ. ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມສັດທາໃນພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ຫຼື ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ເຈົ້າບໍ່ຮັກຫົນທາງທີ່ຈະນໍາພາເຈົ້າເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ເຮົາຂໍບອກເຈົ້າວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ພະຍາຍາມຫຼົບໜີຄໍາພິພາກສາ ແລະ ເຈົ້າຄືຮຸ່ນ ແລະ ເປັນຄົນທໍລະຍົດທີ່ຫຼົບໜີຈາກບັນລັງຂາວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຍົກເວັ້ນຄົນກະບົດທຸກຄົນທີ່ຫຼົບໜີຈາກສາຍຕາຂອງພຣະອົງ. ມະນຸດດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດຢ່າງສາຫັດໜັກຂຶ້ນ. ຜູ້ທີ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າເພື່ອຮັບເອົາການລົງໂທດ ແລະ ໄດ້ຖືກຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຈະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ. ແນ່ນອນ, ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນອະນາຄົດ.

ພາລະກິດພິພາກສາແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເອງ, ສະນັ້ນ ແນ່ນອນມັນຄວນຖືກດຳເນີນໂດຍພຣະອົງເອງ, ມະນຸດບໍ່ສາມາດດຳເນີນແທນພຣະເຈົ້າໄດ້. ເພາະວ່າ ການພິພາກສາແມ່ນການເອົາຊະນະເຊື້ອຊາດມະນຸດດ້ວຍຄວາມຈິງ, ແນ່ນອນວ່າພຣະເຈົ້າຈະຍັງປະກົດຢູ່ໃນພາບທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເພື່ອເຮັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ໃນບັນດາກຸ່ມມະນຸດ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະຄຣິດຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຈິງເພື່ອສອນມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຄວາມຈິງທັງໝົດ. ນີ້ແມ່ນພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ. ມີຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກບໍ່ດີກ່ຽວກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະວ່າມະນຸດເຫັນວ່າມັນເປັນສິ່ງເຫຼືອເຊື່ອທີ່ພຣະເຈົ້າຈະກາຍເປັນມະນຸດເພື່ອກະທໍາພິພາກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຮົາຕ້ອງບອກເຈົ້າວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເລິດເກີນກວ່າຄວາມຄາດຫວັງຂອງມະນຸດຫຼາຍ ແລະ ເປັນການຍາກສໍາລັບຈິດໃຈຂອງມະນຸດທີ່ຈະຍອມຮັບໄດ້. ຍ້ອນວ່າມະນຸດເປັນພຽງໂຕໜອນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຄອບຄອງຈັກກະວານ, ຈິດໃຈຂອງມະນຸດແມ່ນຄຸ້ນເຄີຍກັບບວກນໍ້າເນົ່າເໝັນທີ່ເປັນພຽງບໍ່ເກີດຂອງໜອນເທົ່ານັ້ນ, ກົງກັນຂ້າມ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນພາລະກິດທີ່ນໍາພາໂດຍຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າຄືການກັ່ນຕອງແຫ່ງສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ມະນຸດຕ້ອງການທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານກັບພຣະເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດ ເຊິ່ງເຮົາຂໍບອກວ່າມັນເປັນຫຼັກຖານທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດຈະທົນທຸກກັບຄວາມສູນເສຍໃນທີ່ສຸດ. ເຮົາຂໍແນະນໍາພວກເຈົ້າທຸກຄົນບໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຕົນເອງຫຼາຍໄປກວ່າທ່ອນຄໍາ. ຖ້າຄົນອື່ນສາມາດຮັບເອົາຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະອົງ? ເຈົ້າຢືນສູງກວ່າຄົນອື່ນຫຼາຍປານໃດ? ຖ້າຄົນອື່ນສາມາດກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າຄວາມເປັນຈິງ ແລ້ວເຫດໃດເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດຄືຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້? ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າມີທ່າແຮງທີ່ບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງໄດ້. ພຣະອົງຈະບໍ່ກະທໍາພາລະກິດພິພາກສານີ້ຄືນອີກເພື່ອເຫັນແກ່ “ຄວາມດີ” ຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈຢ່າງແຮງທີ່ປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດດີດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຼຸດໄປ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອພຣະທໍາຂອງເຮົາ ແລ້ວຈົ່ງລໍຖ້າບັນລັງຂາວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນທ້ອງຟ້າຕັດສິນລົງໂທດເຈົ້າ! ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້ວ່າ ຊາວອິສຣະເອນທຸກຄົນໄດ້ກຽດຊັງ ແລະ ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ຄວາມຈິງຂອງການໄຖບາບມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູຍັງແຜ່ລາມໄປທົ່ວຈັກກະວານ. ແລ້ວນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມາແຕ່ດົນນານບໍ? ຖ້າເຈົ້າຍັງລໍຖ້າພຣະເຢຊູຮັບເອົາເຈົ້າໄປສູ່ສະຫວັນ, ເຮົາຂໍເວົ້າວ່າເຈົ້າຄືທ່ອນໄມ້ຕາຍທີ່ແຂງກະດ້າງທ່ອນໜຶ່ງ[ກ]. ພຣະເຢຊູຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຜິດຄືເຈົ້າ ທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຄວາມຈິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຽງແຕ່ຫວັງໄດ້ຮັບພອນເທົ່ານັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງຈະບໍ່ສະແດງຄວາມເມດຕາໃນການຂັບໄລ່ເຈົ້າລົງໄປເຜົາໄໝ້ຢູ່ໃນບຶງໄຟເປັນເວລາຫຼາຍສິບພັນປີ.

ຕອນນີ້ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈແລ້ວບໍ ວ່າສິ່ງໃດຄືການພິພາກສາ ແລະ ສິ່ງໃດຄືຄວາມຈິງ? ຖ້າເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈແລ້ວ, ເຮົາຂໍແນະນໍາເຈົ້າໃຫ້ຍອມເຊື່ອຟັງຮັບເອົາການຖືກພິພາກສາ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກຍົກຍ້ອງໂດຍພຣະເຈົ້າ ຫຼື ຖືກນໍາໄປສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ທີ່ພຽງຍອມຮັບເອົາຄໍາພິພາກສາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖືກຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດ, ນັ້ນກໍຄື ຜູ້ທີ່ຫຼົບໜີໄປໃນທ່າມກາງພາລະກິດພິພາກສາ ຈະຖືກລັງກຽດ ແລະ ປະຕິເສດໂດຍພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ. ຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ແລະ ໜ້າເສົ້າໂສກອະນາດຫຼາຍກວ່າພວກຟາຣິຊາຍ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ມະນຸດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າພໍແມ່ນແຕ່ຈະຮັບໃຊ້ບໍລິການ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງໂທດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເປັນການລົງໂທດຊົ່ວນິລັນດອນ. ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຍົກເວັ້ນຄົນທໍລະຍົດຈັກຄົນ ນັ້ນກໍຄື ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະທໍາ ແຕ່ຕໍ່ມາທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ. ມະນຸດປະເພດນີ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາຜ່ານການລົງໂທດຕໍ່ວິນຍານ, ຈິດວິນຍານ ແລະ ຮ່າງກາຍ. ແລ້ວນີ້ ບໍ່ແມ່ນເປັນການເປີດເຜີຍແທ້ຈິງເຖິງຈິດໃຈແຫ່ງຄວາມຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ນີ້ ບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຕັດສິນລົງໂທດ ແລະ ເປີດເຜີຍມະນຸດບໍ? ພຣະເຈົ້າຈັດສົ່ງຜູ້ທີ່ສະແດງຄວາມປະພຶດຊົ່ວຊ້າທຸກປະເພດໃນລະຫວ່າງການພິພາກສາໄປສະຖານທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວິນຍານຊົ່ວ ປ່ອຍໃຫ້ວິນຍານຊົ່ວເຫຼົ່ານີ້ທໍາລາຍເນື້ອໜັງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກາມຢ່າງຕາມໃຈຊອບ. ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາທີ່ມີກິ້ນເໝັນເນົ່າຂອງຊາກຊົບ ເຊິງເປັນຮ່າງກາຍທີ່ເໝາະສົມກັບການລົງໂທດທີ່ສຸດ. ພຣະເຈົ້າຈົດບັນທຶກຄວາມບາບຂອງທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຜິດ ແລະ ບໍ່ຊື່ສັດ, ພວກສາວົກປອມ ແລະ ພວກພະນັກງານປອມ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເໝາະສົມ ພຣະອົງຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາໄປຢູ່ທ່າມກາງວິນຍານທີ່ສົກກະປົກ ປ່ອຍໃຫ້ວິນຍານທີ່ສົກກະປົກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາທັງໝົດເປິເປື້ອນຢ່າງຕາມໃຈຂອບ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງອີກ. ຜູ້ໜ້າຊື່ໃຈຄົດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ບໍລິການຄັ້ງດຽວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສຶບຕໍ່ຈົງຮັກພັກດີເຖິງທີ່ສຸດແມ່ນຖືກບັນທຶກໂດຍພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນຊົ່ວຊ້າ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເດີນຢູ່ໃນການຊີ້ນໍາຂອງຄົນຊົ່ວຊ້ານັ້ນ ແລະ ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຂາດລະບຽບວິໄນ, ໃນທີ່ສຸດ ພຣະເຈົ້າຈະທໍາລາຍລ້າງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົ້າຖິ້ມປະ ແລະ ບໍ່ໃສ່ໃຈ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຊື່ສັດ ຫຼື ພະຍາຍາມອຸທິດຕົນຕໍ່ພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງຈະທໍາລາຍລ້າງພວກເຂົາທັງໝົດໃນການປ່ຽນແປງຂອງຍຸກ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນແຜ່ນດີິນໂລກນີ້ອີກ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບໍ່ມີທາງທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເສັ່ນທາງເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຖືກບັງຄັບໂດຍສະຖານະການໃຫ້ປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງແບບບໍ່ພໍໃຈ ແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ກັບຜູ້ຄົນທີ່ເຮັດເພື່ອບໍລິການຄົນຂອງພຣະອົງ. ໃນບັນດາມະນຸດເຫຼົ່ານັ້ນ ມີພຽງຈໍານວນນ້ອຍຄົນທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ ໃນຂະນະທີສ່ວນຫຼາຍຈະດັບສູນໄປກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດແມ່ນແຕ່ຈະເຮັດເພື່ອບໍລິການ. ສະຫຼຸບຄື, ພຣະເຈົ້າຈະນໍາເອົາຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈເໝືອນພຣະເຈົ້າທັງໝົດເຊັ່ນ: ຜູ້ຄົນ ແລະ ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍຜູ້ທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປັນມະຫາປະໂລຫິດ ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ເຊິ່ງຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກັ່ນຕອງໂດຍພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຕົກຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເພດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກໍານົດໄວ້, ພວກເຂົາຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະອົງ. ແນ່ນອນ ພວກເຈົ້າສາມາດວາດພາບໄດ້ເລີຍວ່າ ຜົນຮັບຂອງມັນຈະອອກມາແບບໃດ? ເຮົາໄດ້ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນເວົ້າກັບພວກເຈົ້າໄປແລ່້ວ, ເສັ່ນທາງທີ່ພວກເຈົ້າເລືອກແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຈົ້າເອງ. ສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈກໍຄື: ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລໍຖ້່າສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດກ້າວທັນພຣະອົງໄດ້ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ມະນຸດຄົນໃດ.

ໝາຍເຫດ:

ກ. ທ່ອນໄມ້ຕາຍ: ເປັນສໍານວນພາສາຈີນທີ່ແປວ່າ “ເກີນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ”

​ກ່ອນ​ນີ້ :ເຈົ້າແມ່ນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແທ້ບໍ?

ຕໍ່​ໄປ:ເຈົ້າຮູ້ບໍ? ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທຳການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທ່າມກາງມະນຸດ

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ